Múzeumpedagógiai fogalmak

Múzeumpedagógia: Az iskolán kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos, múzeumban megvalósuló formájával foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat; a múzeum gyűjteményi anyaga, kiállításai, az ott folyó kutatómunka és a múzeum látogatói közötti közvetítőtevékenység azon területe, amely a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozik. Közvetlen célja a múzeumi anyag (gyűjtemény, kutatómunka, kiállítás) sokoldalú és élményszerű megismertetése. Hosszabb távú célja a múzeumok által nyújtott kulturális ismeret és élmény igénylésére, ezáltal pedig múzeumi látogatóvá nevelés.

Forrás: Kislexikon

Felfedező lap: a kiállításhoz, a gyűjteményekhez, vagy azok egy részéhez kapcsolódó, sokféle feladatot tartalmazó lap. A különféle kérdéseken kívül a feldolgozott témához kapcsolódóan érdekességekre hívja fel a figyelmet, és múzeumon kívüli felfedezésre, túrázásra is buzdít.

Foglalkozástípusok


Múzeumi óra:
a tananyaghoz szorosan kapcsolódó, vagy a nevelési terv részét képező, iskolán kívüli tanóra. Elméleti feldolgozás + ismereteket rögzítő elmélyítő módszerek.

Múzeumi nap: a tananyaghoz szorosan kapcsolódó, vagy a nevelési terv részét képező, iskolán kívüli tömbösített tanóra. Elméleti feldolgozás + ismereteket rögzítő elmélyítő módszerek.

Tematikus foglalkozás: adott kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, ismereteket, életkori sajátosságokat és a program oktatási-nevelési célját figyelembe véve egy vagy több témakör interaktív feldolgozása, interpretáció.

Témanap: élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, meghatározott témában, 180 percben.

Témahét: több egymást követő témanapból áll.

Vetélkedő:
Egy-egy témakörben megrendezésre kerülő, ismeretterjesztésre is alkalmas program, amelynek végén a legjobb eredményt elérők díjazásban részesülnek.

Szakkör: Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, tanórán kívüli szabadidős tevékenység.


Tovább a kategóriában: Múzeumpedagógia »
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Hétfő -
Kedd -
Szerda 10.00-17.00
Csütörtök 10.00-17.00
Péntek 10.00-17.00
Szombat 10.00-17.00
Vasárnap 10.00-17.00

Hétfőn, kedden zárva