LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2022. augusztus 24.

A múzeumban 2022. április vége óta látható iskolatörténeti kiállítás a keszthelyi ferences, majd premontrei gimnázium 250 évét felidézve mutatja be a város mai középiskoláit. Anyagának összeállításakor felhasználtuk a múzeum gyűjteményeit, a középiskolák, az egykori és mai tanítványok és a tanárok megőrzött relikviáit. Különleges tárgyakat és dokumentumokat lehet felfedezni, amik még nem szerepeltek kiállításon.
Sorozatunkban – amely október 2-a, a kiállítás bezárása után is folytatódik majd – ezekről a különleges darabokról lehet részletesen olvasni. Kiegészítjük őket néhány olyan, írásos vagy képes iskolai emlék bemutatásával, amik a tárlatból kimaradtak.

És megjelennek azok is, akik a gimnáziumot benépesítették. Készül összeállítás az igazgatókról, a híres tanárokról és tanítványokról, rövid életrajzokkal.

A blognak a témához kapcsolódó cikkeit a múzeum és a Vajda János Gimnázium munkatársai írják meg és adják közre Önöknek – mint újabb üzeneteket az egykori iskolából.

„Premontrei, keszthelyi diák emlékek, versbe szedve” – a Balatoni Múzeum történeti dokumentációs gyűjteményében 12 db füzet együttesen viseli ezt a címet (1. kép).

A füzetek tartalma azonos, egymásról másolva: hat, gépírással írt vers.
Szerzőjük ugyanaz a személy. Egyforma a versek stílusa, formája, és a bennük megörökített történetek is közös eredetűek.

A gimnázium egykori, híressé lett tanulóiról és az iskola mindennapjairól olvashatunk, közérthető, elbeszélő stílusban.

A négysoros, rímes szakaszokból álló versek terjedelme kettő és nyolc oldal között váltakozik (2-4. kép)
Címük a következő:

 • Primus
 • Mikor még szólt a primus
 • Emlékezzünk Vaszaryra!
 • Vaszary és Farsang
 • Fejér György
 • Bandi bácsi
 • A Primus című verset már megismerték, hallották azok, akik ott voltak a kiállítás megnyitóján.
  Ki és mikor írhatta őket? Nem szerepel a neve egyik füzetben sem, a versek közül pedig csak kettőnél áll ott a megírás dátuma.

  Most, a kiállítás kapcsán, úgy tűnik, lehullt a lepel az ismeretlenről.

  Fülöp Viktor postatiszt, keszthelyi lokálpatrióta és helytörténész (1876-1943) volt az a premontrei öregdiák, aki az 1910-30-as években versekbe foglalta az iskola múltját (5.kép)

  Életrajzi adatai és Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, a Fejér György Városi Könyvtár vezetőjének elemzései nyomán lehetett őt azonosítani.

  A helytörténész Keszthely város régi irattárát kutatta és rendezte. Feljegyzett és összegyűjtött sok érdekes és fontos adatot a település és iskoláinak működéséről. Hogy jó tolla van, és közre is tudja adni ezeket, azt a Keszthelyi Hírlapban rendszeresen megjelenő, történeti cikkei bizonyítják.

  A diákemlékek versei az irattári források, évkönyvek, valamint a szerző élményei alapján készültek. Amikor saját iskolai emlékeiről esik szó, azok megegyeznek a Keszthelyi Hírlap egyéb beszámolóival. Ezenkívül éppen azokban az években tanult a gimnáziumban, melyeknek a változásait a versekben leírja. Alapos háttérismereteit felhasználva azonban a 18 századi és a 19. század eleji diákok életét is bemutatja.

  Néhány szó essen még Fülöp Viktor hagyatékáról.

  Az általa rendezett keszthelyi irattár (azaz levéltár) már nincs meg egyben. Várostörténeti anyagokat leginkább a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában lehet találni. A Balatoni Múzeum is őriz ilyen dokumentumokat, bár ezek nem képeznek intézményi, testületi vagy kronológiai egységet.

  Fülöp Viktor helytörténeti gyűjtéseiből 13 kötet került be a múzeumba az 1960-as években. A kötetekben feljegyzések és eredeti források kivonatolt, rövid tartalmai sorakoznak, Keszthely 17-20. századi életéről, eseményeiről és lakosairól.

  A gimnáziumról többek között az alábbi anyagokat olvashatjuk:

 • Keszthelyi gimnáziumi névsorok, 1875-1931
 • Keszthelyi diákok érdemsorai, 1816-1817, 1832-1839
 • Fejér György rendelkezései alapítványairól, 1841
 • Fejér György levelezése, adatok róla, 1841-1851
 • A főgimnázium felavatása, 1892
 • Gimnáziumi emlékek, 19. század vége
 • Visszatérve a hat vershez, a következő cikkekben néhányat részletesen be fogunk mutatni, és teljes szövegük is olvasható lesz.