A fény régészete - A természetes fény szerepe az őskori ember életében

"A különleges témafeldolgozás és megközelítés a régészet segédtudományának, az archaeoasztronómiának köszönhető; amely az égitesteknek, égi jelenségeknek az őskori ember gondolkodására, viselkedésére, természethez való viszonyára gyakorolt hatását vizsgálja összehasonlító módszerekkel. A nem mindennapi tudományág a régészeti leletanyagokat, a lelőhelyek, építmények tájolását, tájban való elhelyezését, az ember és a természet kapcsolatát tanulmányozza a régészeti és néprajzi kutatások eredményeit felhasználva és alkalmazva. A közelmúlt nemzetközi archaeoasztronómiai kutatási eredményei egyébként – melyek a fény szerepét és hatását vizsgálják az ember életében – felhívják a figyelmet a nap, a hold és más égitestek funkcionális és spirituális jelentőségére az őskori településeken, s rámutatnak egyetemes jelképrendszerek kialakulására is. A kiállítás mindezek felhasználásával bemutatja, hogy a természetes fény, a fényjelenségek milyen fontos szerepet játszottak, s milyen nagy hatást gyakoroltak az őskori ember életére."

Legutóbbi termékek

Találatok: 1 - 6 / 94