Zalai Múzeum 7. - A honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi történettudományi-helytörténeti konferencia előadásai Nagykanizsa, 1996. október 17-18.

200 HUF each

Brat Juraj Utiinovié graditelj povijesti (Fráter György történetformáló tevékenysége Adatok a reformáció elterjedéséhez Nádasdy Tamás karnzsai uradalmában Kanizsa nagyhírű kapitánya, gróf Zrínyi György Bajcsa vára (Egy rövid életű vár Kanizsa határában) Kanizsa a Zala megyei közgyűlési jegyzőkönyvekben (1 56’7—160 1) A kanizsa—sormási üiközet 1600. október ‘7—13 Az első hivatalos intézkedések a török uralom alól felszabadult Kanizsán 1690-ben Egyházlátogatások Zala megyében 1848 előtt Sambach oltárképe Nagykarnzsán Térszerkezeti változások Somogy és Zala várinegye határán a 18—20. században . : Nyugat-Somogy uradalmainak népesség- és birtokváltozásai a 19. sz. folyamá (176’7—1890). A marcali hát Nagykanizsa szerepe a régió közlekedésében a 18—19. század fordulóján 19. századi inasfelszabadító levelek a.z első magyar ipartörvényig Kiasszicista és klasszicizáló oromfalas házak Kiskamzsán 1( Védegylet Nagykarnzsán. Adalékok az Országos Védegyesület kanizsai osztályának történetéhez 1844—1846 1 Kanizsa felszabadítása 1848. október 3-án 1 Tisztújítási küzdelmek Nagykanizsán 186’7—1868-ban 14 Nagykanizsa centrális helyzete a 19. század második felében 14 . Zalai városok szellemi kisugárzó hatása a 19. század végén A nagykanizsai cs. és kir. 48. gyalogezred története, különös tekintettel annak I. világháborús tevékenységére 16 A trianoni magyar—szerb—horvát—szlovén határ megállapításával kapcsolato eljárás 16 .M ONCSA (Országos Nép és Családvédelmi Alap) segítő munkája Nagykanizsá 194 1—1945 között 1’7 Nagykanizsa 1945-ben (április 1 — november 4.) 18 A műemléki védettségű épületek számának alakulása 1960 óta Zala megyébe 19 { A Móricz Zsigmond Művelődési ház történetéből 19

Kunics Zsuzsa (szerkesztő)

Zala Megyei Múzeumok Igazg., 1997

 

201 oldal

 

Legutóbbi termékek