Kelemenné Mészöly Laura festőművész emlékkiállítása

Az 1991-ben elhunyt festőművész idén, 2019-ben lenne 100 éves. Centenáriumi emlékkiállításán életműve fontosabb alkotásait, valamint az 1950-60-as évek után készült, keszthelyi, gyenesdiási, szigligeti tájakat, s a Balaton sokszínű arcát ábrázoló rajzait, festményeit is felsorakoztatja a Balatoni Múzeum 2019. május 4-én nyíló kiállítása.

A festészet történetében a tájképfestés önálló műfajként viszonylag rövid időre, nagyjából négy évszázados múltra tekinthet vissza.

Ez alatt az időszak alatt sokan, sokféle megközelítéssel, sokféle szándékkal választották ezt a témát. Volt, aki pusztán dokumentálni kívánta a szeme elé táruló pompás látványt, mások romantikus hevülettel a szélsőségeket keresték, megint mások a formákat többé vagy kevésbé feloldva a színek és a hangulatok megörökítésére törekedtek. A táj lehetett az elvágyódás kívánt, ideális helyszíne, lehetett ember-nemjárta, misztikusan ismeretlen közeg, vagy lehetett belső érzések, emóciók kivetítésének médiuma. A hozzá való viszonyulás az adott kor szellemi áramlatait is tükrözi, hiszen az éppen uralkodó felfogástól csak kevesen képesek elvonatkoztatni.

Mészöly Laura számára a táj, a szabad levegő az a természetes közeg, ami nélkül egyikünk sem tud létezni. Isten tökéletes ajándéka az ember számára, ami létének forrása, életének táplálója. A természetben a művész a világnak az ember által még meg nem rontott szeletét látja, amely mindig pozitív kisugárzást kelt benne, és amelyhez különös poézissel közeledik. Tájképein egyszerre törekszik a látvány, az atmoszféra és a hangulat visszatükrözésére, és mindezt bizonyos emelkedettséggel teszi. Személyes jó ismerősének, s egyben mindennapjai környezetének érezzük a Balaton fodrozódó tükre mögött kéklő szelíd hegyeket, a zöldellő fák levelei között átszűrődő, csiklandozó napsugarakat vagy az erdei utat magába szippantó őszi ködöt.

E tájak, vagy intim tájrészletek mindenkor hordoznak egy csipetnyi titokzatosságot is, éppen csak annyit, hogy a teljes kitárulkozás helyett megmaradjon némi belső varázsuk és titokzatosságuk, mint olyan helyszíneké, ahol az ember közvetlenül csodálhatja a teremtő Isten keze nyomát.

(Kostyál László)

Az alkotó életéről és műveiről további információkat itt olvashat: www.meszolylaura.szadeczky-kardoss.com

 

A kiállításmegnyitó időpontja: 2019. május 4. 16 óra

Program

Köszöntőt mondanak:

Ruzsics Ferenc, Keszthely Város polgármestere

Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója

A kiállítást megnyitja:

Dr. Kostyál László, művészettörténész

Közreműködik:

A Budapest, Klauzál téri Református Gyülekezet Kórusa

 

A tárlat megtekinthető 2019. július 4-ig.

Last modified on Wednesday, 10 July 2019 12:17

Shop