"Dr. Kós Károly néprajzi grafikái" c. kiállítás

2011. június 05. - 2011. július 31.

Kós Károly a XX. sz. második felének meghatározó jelentőségű erdélyi magyar néprajzkutatója, muzeológusa, akinek munkássága az anyagi kultúra és társadalomnéprajz szinte minden területére kiterjedt.

Az erdélyi magyar parasztság tárgyi világát funkcionálisan, történeti-táji összefüggéseiben vizsgálta, miközben kutatásai az együtt élő népek közötti természetes kapcsolatrendszerre is kiterjedtek.

Muzeológusként központi- és tájmúzeumok, valamint a szabadtéri néprajzi múzeumok szervezésének, kutatóhellyé fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott.

Gyűjtései, kutatómunkája alkalmával grafikákat is készített, melyek teljes képet adnak Erdély népéletének anyagi kultúrájáról.

Last modified on Monday, 14 October 2013 23:44

Shop