Dr. P. Barna Judit

Archaeologist

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scientific degree:
archeology curator (MA)
doctor of history (archeology major), PhD
manager in public education
PhD Doctoral dissertation: The formation of Lengyel culture in SW Transdanubia (2012).

Research fields:
• Pre-antiquity, settlement archeology, neolithic and copper age of Transdanubia (especially late neolithic and early copper age)
• Current research program: Prehistoric earthworks in Zala County ( interdisciplinary research about late neolithic stone ditch systems and other earthworks)

Languages:
German – A1
English – B2
Italian – B1

 

 Publications:

1. Miniature anthropomorphic vessel at the early Lengyel culture site at Sormás-Török-földek, SW-Hungary. In.: Anders, A. – Kulcsár, G. (eds.:) Moments in Time. Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. Ősrégészeti Tanulmányok. Prehistoric Studies. Budapest 2013, 311- 321


2. P. Barna Judit – Eke István– Puszta Sándor– Puszta Adrián– Busznyák János - Tokai Zita Mária T. Biró Katalin– Pásztor Emília– Száraz Csilla: Késő neolitikus körárok magnetométeres felmérése Gétyén. In.: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-Medencében - Történelmi emlékek a tájban. IX. Tájtörténeti Konferencia kiadványa. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány (Gödöllő, 2012), 135-139, 36-37. kép


3. Újabb adatok a DNy-Dunántúl középső neolitikuma időrendjéhez. New Data on the Chronology of the Middle Neolithic Period of South-Western Transdanubia. MΏMOΣ V, Debrecen (2012), 171-190


4. A lengyeli kultúra kialakulása a DNy-Dunántúlon. Doktori (phd) disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program. Kézirat. Budapest, 2011 (megvédve: 2012. április 18.)


5. P. Barna, J.-Pásztor, E. 2011: Different Ways of Using Space: Traces of Domestic and Ritual Activities in a Late Neolithic Settlement in a site at Sormás-Török-földek. Documenta Praehistorica XXXVIII (2011), 185-206


6. Adatok a dunántúli késő neolitikus háztípusokhoz. A Sopot és a korai lengyeli kultúra házai Sormás-Török-földek lelőhelyen. Beiträge zu spätneolithischen Haustypen in Transdanubien. Häuser der Sopot- und der Lengyel-Kultur am Fundort Sormás-Török-földek. MFMÉ – StudArch 12 (2011), 31-45


7. Sormás-Török-földek településtörténeti áttekintése. II. A késő neolitikum. The history of a settlement at Sormás–Török–földek. II. Late Neolithic. ZM 19 (2010), 93-115


8. P. Barna, J.-Pásztor, E.: Two Neolithic Enclosures at Sormás-Török-földek (SW-Transdanubia, Hungary) and their possible geometrical and astronomical role. Case study. In: Calado, D.-Baldia, M.-Boulanger, M. (eds.): Monumental Questions: Prehistoric Megaliths, Mounds, and Enclosures. BAR International Series 2122, Vol. 7, 2010, 119-125


9. Pásztor E.-P. Barna J.: A késő neolit Lengyel kultúra körárkai. Lehetséges csillagászati ismeretek a Kárpát-medencében. The enclosures of the Late Neolithic Lengyel culture. Evidence for astronomical knowledge in the Carpathian Basin. In: †Bende L.-Lőrinczy G. (szerk.): Medinától Etéig. Régészeti tanulmányok Csalog József születésének 100. évfordulójára. Szentes 2009, 205-213.


10. P. Barna J.-T. Bíró K.: Import leletek és nyersanyagok Sormás-Mántai-dűlő és Sormás-Török-földek lelőhelyeken. MΩMΟΣ VI. (Szerk.: Ilon G.) Szombathely, 2009, 279-294

11. A Sopot kultúra házai és települése Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen. ZALAI MÚZEUM 18 (2010), 11-27

12. P. Barna J.: Antropomorf edények töredékei Sormás-Török-földekről, a korai lengyeli kultúrából. Bruchstücke anthropomorphen Gefäße aus der frühen Lengyel-Kultur in Sormás-Török-földek. TISICUM XIX. (2009), 39-53


13. Újabb adatok a dunántúli Sopot-kultúra kultuszéletéhez. Késő neolitikus absztrakt állat alakú oltárok a DNy-Dunántúlról. The cult life of the Transdanubian Sopot culture. Abstract animal altars of the Late Neolithic from south-western Transdanubia. In: †Bende L.-Lőrinczy G. (szerk.): Medinától Etéig. Régészeti tanulmányok Csalog József születésének 100. évfordulójára. Szentes 2009, 215-224


14. Antropomorf edények töredékei Sormás-Török-földekről, a korai lengyeli kultúrából. Tisztelgő kötet Csányi Marietta 60.születésnapjára. In: TISICUM XIX. (2009), 39-53. p.


15. P. Barna, J. – Havasi, B. – Horváth, L.: Vorgeschichtliche Spuren in Keszthely-Fenékpuszta. Őskori nyomok Keszthely-Fenékpusztán. In: (Hsrg.) Heinrich-Tamaska, O.–Straub, P.: Keszthely-Fenékpuszta im Spiegel der Jahrtausende – Az évezredek tükrében. Leipzig/Zalaegerszeg, 2009, 36-41. p.


16. Sopot vagy Kostolac? Egy anthropomorf szobrocska kulturális besorolásának kérdése az újabb adatok tükrében. Sopot or Kostolac? The question of the cultural affiliation of an anthropomorphic figurine in the light of new data. Ősrégészeti Levelek 10 (2008), 2009, 89-94


17. Lelőhelyleírás: Sormás-Török-földek. In: Horváth L.-Frankovics T. (szerk.): Régészeti feltárások az M7-M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán. Összefoglaló jelentés az 1999-2008 között végzett feltárásokról. Zalaegerszeg, 2008


18. Pásztor et al. 2008: Pásztor, E.-P. Barna, J.-Roslund, C.: The orientation of rondels of the Neolithic Lengyel culture in Central Europe. Antiquity 82 (2008), 910-924


19. Késő neolitikum: Lengyel kultúra. Sormás-Mántai-dűlő és Sormás-Török-földek. In: ILON 2007: Ilon G. (ed.): Szászorszépek. Emberábrázolás az őskori Nyugat-Magyarországon. Wonderful Beauties. Human Representations in Prehistoric Western Hungary. Szombathely 2007, 129-147


20. Középső és késői újkőkor átmenete: Sopot kultúra. Sormás-Mántai-dűlő és Sormás-Török-földek. In: ILON 2007: Ilon G. (ed.): Szászorszépek. Emberábrázolás az őskori Nyugat-Magyarországon. Wonderful Beauties. Human Representations in Prehistoric Western Hungary. Szombathely 2007, 84 - 99


21. A New Site of the Lengyel Culture in Sormás-Török-földek (County Zala, South-western Transdanubia). In: Kozłowsky, J.-Raczky, P. (eds.): The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle / Late Neolithic in Central Europe, Kraków, 365-380, 2007


22. P. Barna-Tóth 2005: Késő neolitikus viseletrekonstrukciók a lengyeli kultúra leletei alapján. Reconstruction of Late Neolithic costume based on finds of the Lengyel culture. Ősrégészeti Levelek 7 (2005), 50-59


23. Késő rézkori település Nagykanizsa–Billa lelőhelyen. Late Copper Age Settlement in Nagykanizsa–Billa. In: Zalai Múzeum 12. (2003), 97-142. p.


24. Sormás-Török-földek. Településtörténeti áttekintés I. A középső neolitikum. Emlékkötet Müller Róbert 60. születésnapja alkalmából. ZALAI MÚZEUM 14 (2005), 17-36


25. Adatok a késő neolitikus viselet megismeréséhez a lengyeli kultúra újabb leletei alapján. Some data to Late Neolithic costume according to new finds of the Lengyel culture. ZALAI MÚZEUM 13 (2004), 29-53

26. Becsehely–Homokos. Előzetes az M7 gyorsforgalmi út nyomvonalának 71. lelőhelyén feltárt neolitikus telep kutatásáról. 2004, 33-44


27. Egy java rézkori kultusztárgytöredék és rekonstrukciós kísérlete. Das Bruchstück eines Hochkupferzeitliche Kultgegenstandes. Rekonstruktionsversuch. In: MFMÉ – StudArch IX. (2003) 87-94. p.


28. Neolithic clay object of unknown function from Becsehely. ŐSRÉGÉSZETI LEVELEK II. 17 – 18. (2000)


29. Late Lengyel Finds in Balatonmagyaród – Kápolnapuszta. (Poszter bemutatva 1999. október 11 – 13. közt Veszprémben rendezett, „Régészeti konferencia a lengyeli kultúra kutatásáról” c. nemzetközi tanácskozáson). In: Sites and Stones. Lengyel Culture in Western Hungary and Beyond. A review of the Current Research. Lengyel’99 and IGCP-442 Conference. Veszprém (1999) 61 - 69


30. Zoomorphic vessel from the Lengyel Culture in Balatonmagyaród. ŐSRÉGÉSZETI LEVELEK I. (1999) 9 – 14


31. A dunántúli vonaldíszes kerámia leletei Balatonmagyaród – Kápolnapusztáról. (TLPC Finds in Balatonmagyaród – Kápolnapuszta.) ZALAI MÚZEUM 9 (1999) 7 – 32


32. A lengyeli kultúra tömegsírja Esztergályhorvátiban. The Common Grave of the Lengyel Culture in Esztergályhorváti (County Zala). ZALAI MÚZEUM 6 (1996), 149-160

 

KÖZLÉSRE ELFOGADOTT KÉZIRATOK:

33. Pásztor, E.-P. Barna, J.: Concepts of space, place and time in Late Neolithic Carpathian Basin: the geometry of rondels of the Lengyel complex. (Kézirat leadva: 2009. április). In: D. Gheorghiu and G. Nash (eds), Place As Material Culture, Objects, Geographies and the Construction of Time. Cambridge Scholars Publishing


34. :Seven thousand-year-old fertility rite? Painted human representation from a Late Neolithic site at Sormás-Török-földek, South-Western Transdanubia. Kézirat leadva a CPP IV. kötete számára, szerk.: Heinrich-Tamáska, O. és Straub P.


35. Pásztor, E.-P. Barna, J.: “Orientation of Neolithic and Bronze Age houses in Central Europe”. In: Clive L.N. Ruggles (editor-in-Chief) Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. Springer-Verlag GmbH, Heidelberg


36. Pásztor, E.-P. Barna, J. – Zotti, G.: “Neolithic Circular Ditch Systems in Central Europe”. In: Clive L.N. Ruggles (editor-in-Chief) Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. Springer-Verlag GmbH, Heidelberg

 

Last modified on Friday, 28 September 2018 13:40

Shop