N. G. álma a szeretett őszi nőkről - Balatoni Szerelmesek (befejező rész)

Értékelés:
(0 szavazat)

Hajók szelik a Balaton hullámait a két part között, de még hosszában is. Nem véletlen, hogy egyik utasának, a költő Kormos Istvánnak is szerelmes verssorok jutnak eszébe először: "Dörgicse, Akali, Vonyarc felől derengő asszonyarc." Ezt a derűs és megható képet Keszthely felől láthatja az utas, ha már eléggé elbűvölte tavunk és valaki imádott nő szépsége. Hány meg hány hol gyönyörű, hol szomorkásabb történet, akad köztük mulatságos, sőt krimibe illő love story is. Ezekből válogattunk "Balatoni Szerelmesek" sorozatunkban. Befejezésként szerzőnk, Németh István Péter egy személyes jó ismerőse, egykori barátja "titkainak álmoskönyvét" lapozza fel nekünk.

Nagy Gáspár költő, ha köztünk volna még, most lenne csak hetven éves. Dunántúli költő volt, aki költészetével a fővárosban valóban egy egész ország számára lett morális mérce. Az ezerkilencszáznyolcvanas években ő írta a legbátrabb verseket a szabadságról. S hogy ne feledjük személyiségét, mélyen humánus alakját, hadd szólhassak korai és későbbi szerelmes verseiről! A szabadságot és szerelmet legfőbb emberi értékpárként jelölte meg már Petőfi Sándor is költői hitvallásában. Költőink azóta minden esetben az egyik eszmény mellé a szerelmet választották ars poticájukban. Ady fölszánt poéta-ceruzáját somsem érdekelte más, mint Politika és Szerelem, Babits és József Attila egyként a Szellemben és a Szerelemben hittek. Juhász Ferenc a Mindenség és a Szerelem dicséretét zengte. Nagy Gáspár is szakrálisan tisztának látta és, így szerette régi szerelmeit, az őszi nőket, mint ahogy szinte szerelemmel szerette a dunántúli szülőföldjét is, a változó színben játszó balatoni víztükörtől a vonatablak mögött elsuhanó arany repcetáblán át a zöldellő vasi vetésekig. 

Gyakran utazott Budapestről vissza, Veszprém, Tapolca és Keszthely felé, vagy éppen haza, Bérbaltavárra. Könyvtárak várták, s bizonnyal, volt, hogy a szerelem is.

Nagy Gáspárt a tapolcai könyvtárból 1975. április 17-ére hívta meg Kertész Károly egy órácska időtartamú író-olvasó találkozóra. Szeretett volna a házigazda Nagy Gáspár első verses könyvéből példányokat is szerezni, de ebben a könyvkiadásunkban támadott nehézségek ugyancsak megakadályozták. (A huszonhat esztendős költő erre maga készített egy rögtönzött bibliográfiát levele második felében, hogy hol lelhetik az érdeklődők a verseit, mielőtt félárú vasúti igazolványával fölkerekedett: Új Írás 1975/4; Jelenkor 1975/3; Élet és Irodalom 1975/6 (február 8.); Forrás 1975/1; Kortárs 1974/ 1; Látóhatár 1974 2, 4, 11

Dedikáció az "Add tovább!" antológiából

(Balatoni Múzeum, Könyvtár)

 

1976-ban, Latinovits Zoltán halálát követő napokban Bazsiba utazott. Egy korabeli verses antológia – amelyben maga is szerepelt – dedikációjával megőrződött. ellátta. A Balatoni Múzeumba került.) 1976. június 6-án Nagy Gáspár Bazsiban készíthetett számadást, hogy kik is azok a példaképek, akik nincsenek már vele, milyen szellemeket veszített a kortárs művészet?

A Bazsiban született és eltemetett Simon István versei közül feltehetően – no meg filológiailag is kimutathatón – az a karácsonyi költemény hathatott Nagy Gáspár költészetére, amelyik Jézus születésének közvetlen közelében már a passió szögeit is láttatta:

 

S az erdei mély-utakra szorul

a hófuvás; a szomszéd faluból hát

toronyiránt jön a plébános úr

imbolyogva karácsonyra hozzánk.

 

A havas fényben látni még ahogy

némán fölnéz az úti feszületre,

hol szegként lógnak már a jégcsapok

mielőtt a fiú megszületne.

 

                                      (Simon István: Emlékezés karácsonyesti tájra)

 

Gyanútlanul rágcsálják a szalmát

gyanútlanul most még szamarak

gyanútlanul serdülő júdások

gyanútlanul Heródes alatt

 

Gyanútlanul szikrázik az égbolt

gyanútlanul olvad el a hó

gyanútlanul szépen megfeszítik

gyanútlanul minden eladó

 

                                      (Nagy Gáspár:  Karácsonyi ár(v)ulás)

 

Karácsony és húsvét ilyetén konstellációjáról egy interjújában is megemlékezett Nagy Gáspár: „A boldogság és az öröm könnyei közt az ember egyből arra gondol, vajon mi lesz a világra jött gyermek sorsa. Mert tudjuk, hogy a születésünk pillanatában ott rejtezik sorsunk. Bizonyossággal tudjuk, hogy a földi életnek egyszer vége lesz, ahogy a Kisded Krisztus mellett, a jászolban is látjuk már a keresztet.” (Hajszálhíd a fény felé – Karácsonyi beszélgetés Gülch Csabával 2001-ből.) Nagy Gáspár versének megzenésített változatát évente meghallgatom az ünnepek előtt, Koncz Zsuzsa énekelte 1989-ben nagylemezén.

Cserszegtomajon Szabó István sírjánál, 1982. szeptember. Nagy Gáspár és Fodor András

(Balatoni Múzeum, Fotótár)

Batsányi János egyik verstöredékében e táj úgy szerepel, mint „Tapolca, Sümeg és Keszthely kies vidéke”. Miképpen a települések közül Bazsi Simon István, úgy Cserszegtomaj Szabó István nevével forrt egybe.

A novellista, akinek lélelábrázolásait Dosztojevszkijéhez hasonlították sokan, szintén faluja temetőjében nyugszik. Sírjához 1982 szeptemberében zarándokolt el Nagy Gáspár. A fényképen a másik költő, Fodor András áll mellette. Keszthelyre is mindig szívesen jött. A Balatoni Múzeum fotótára őrzi a róla készült fotókat. Lám, az egyiken, már a kilencvenes években ő értékeli a középiskolások helikoni pályázatra beérkezett irodalmi alkotásait (1998 a pontos évszám), a másikon pedig (1984. június 2-án) éppen a Balatoni Múzeum könyvtárában látható. (Ebben a könyvtárszobában gépeli be e sorok írója éppen a blog szövegét.) Az írótalálkozó fő témája az volt, hogy a vidéki műhelyek milyen szerepet töltenek és tölthetnének be a magyar irodalomban? Ugyanekkor készült, az Agrártudományi Egyetem kollégiumának menzáján az a felvétel, ahol aza sztaloknál négy költőt is találunk: jobbról balra Kukorelly Endrét (a legfiatalabbat), Papp Árpádot (a legidősebbet), Nagy Gáspárt és Péntek Imrét. Sajnos, irodalmi életünk Nagy Gáspár után Papp Árpádot is elveszítette. Ők négyen annyi szerelmes vertek írtak (Papp műfordított is), hogy abból egy igen szép, vallomásos kötet is kikerülne, amolyan újabb Ditirambus a nőkről...

"Ebben a könyvtárszobában gépeli be e sorok írója éppen a blog szövegét" - 1984 június 2-án készült felvételek a Balatoni Múzeumban. Nagy Gáspár és írótársai - Kukorelly Endre, Papp Árpád, Péntek Imre

(Balatoni Múzeum, Fotótár)

 

Karácsonyi verset idéztem már, de még ősz van, szép keszthelyi ősz, és a ligetben úgy csupálódnak a fák lombjai, mint Huszárik Zoltán híres filmjében, a Szindbádban – a címszereplő Latinovits Zoltán léptei nyomán. (Nagy Gáspárhoz minden Huszárik-film közelállt.) Mintha lekottázta, nem is csak szavakkal írta volna le az évszakok múlandóságát és a szerelmek időtlenségét:

 

Őszi alt gordonka- kísérettel

 

Lám hullásainkban

is van gyönyörűség

a méltó zuhanásban

a csöndes alászállásban

a libegő esésben

 

mindig föntről lefelé

a föld arca felé

készül a magas égből

isten lába elé

 

csak levél vagyok mondja

csak boldog szerelmesek

fejére hulló barna gesztenye

a Sétakertben

 

csupa fuvallat vagyok

és csupa suttogás

de nem a szél játszik itt

ha felhőid ajtaján kilép

a nagy holdas ég

 

szindbádi éjjel

kökény színétől égő

dió ízétől férfi

birs illatától részeg

álom vagyok érted.

 

Olasz Ferenc fotókiállításának megnyitója. Nagy Gáspár beszéde (Balról jobbra: Cséby Géza, Olasz Ferenc és Nagy Gáspár)

(Balatoni Múzeum, Fotótár)

 

Nagy Gáspár azt írta egyik levelében – e sorok írójának –, hogy elmesél egy oldalt a titkainak álmoskönyvéből.  Íme, a következőt:

„Az 1960-as évek legvégén erőst udvaroltam, tettem a szépet egy M. A. nevű tapolcai barna leányzónak. Még azt is gondolhattam, hogy házasság lesz belőle. Nem lett.

Szóval – gyakran az álmok még kísértenek… visszanyúlnak.”

S hogy miért csupán a monogramját árulta el a tapolcai barna leányzónak? Versével már arra is régen megválaszolt:Szerettem az őszi nőket
gyümölcsillattal jövőket
érett szeptemberedőket
hajnali ködbe tűnőket
az októberi lobogókat
novemberben elhagyókat
mint elúszó gyors hajókat
amíg néztem láttam őket
a folyton télre készülőket
szemükben is didergőket
de fák példáján vetkezőket
igen - a velem vétkezőket
sóhajuk ívén az óh-kat
a velem együtt meghalókat
nagyon szerettem a jókat
vad álomba ringatókat
s az álomból ébredőket
homlokukon a redőket
Holddal Nappal felkelőket
nappal velem bolyongókat
haloványuló bolygókat
csillagokra szakadókat
csillag-gyereket termőket
szerettem az őszi nőket
nem nevezhetem meg ŐKET

 

 

Írta: Németh István Péter, költő, irodalomtörténész

  

Megjelent: 205 alkalommal péntek, 11 október 2019 14:45
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

audioguide

Kérjen ajánlatot!

Amennyiben kínálatunk felkeltette érdeklődését, keresse fel munkatársunkat!

Németh Péter
múzeumpedagógus

muzeumpedagogia@ balatonimuzeum.hu
Tel: 83/312-351

Aktuális programok

  

Nyitvatartás

Hétfő:
Zárva
Kedd:
9:00-17:00
Szerda:
9:00-17:00
Csütörtök:
9:00-17:00
Péntek:
9:00-17:00
Szombat:
9:00-17:00
Vasárnap:
Zárva

Megközelítés

tömegközlekedés   A vasútállomástól és a buszpályaudvartól a Mártírok útján kb. 5 perc gyalog.

busz   A múzeum körüli utcákban a parkolás ingyenes. 

kerékpár   A múzeumépület mellett halad a Nyugat-Balatont behálózó kerékpárútvonal.

Kerékpárral érkezők számára kerékpár-tárolók vehetők igénybe.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesülhessen aktuális és elkövetkezendő kiállításainkról és programjainkról!

signup