LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00

1. feladat

J – Három rózsabimbó: 17.; 26.; 27.; 31.
S – Júliához: 1.; 14.; 15.; 16.
S – Kinn a kertben voltunk…: 2.; 3.; 4.; 5.
J – Bölcső mellett: 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 19.
S – Költői ábránd volt, mit eddig érzék…: 6.; 17.; 17.; 21.
S – Mint megfogamszott átok…: 17.; 18.
S – Egy gondolat bánt engemet…: 20.; 22.; 23.; 24.
J – Boldogtalan vagyok…: 17.; 17.; 17.; 17.
S – Szabadság, szerelem!: 17.; 17.; 25.; 28.; 29.; 30.

2. feladat

1. Összesen hány gyermeke született Szendrey Júliának?
5

2. Sorold fel Petőfi Zoltán unokatestvéreinek keresztnevét!
Aranka, Margit, Kálmán

3. Ki volt Szendrey Mária unokaöccse?
Petőfi Zoltán

4. Hogy hívták Petőfi Zoltán anyai nagyapját?
Szendrey Ignác

5. Ki volt Szendrey Júlia apósa?
Petrovics István

6. Hogy hívták Petőfi Zoltán féltestvéreit (keresztnév elég)?
Attila, Árpád, Viola, Ilona

3. feladat

1. A legifjabb Petrovics születése Ty
2. Gyermekkori csínyek T
3. Iskoláskori élmények E
4. Azok az aszódi évek F
5. Az első szerelem viharos vége H
6. Selmeci iskolásidőszak B
7. Megtört iskolai pálya A
8. Az érzékeny Petrovics I
9. A jövőbe látó költő J
10. Az obsitos L
11. Minek nevezzelek? O
12. Koldus időszak M
13. Egy telem Debrecenben K
14. Vörösmartyhoz N
15. Színészi élmények P
16. A Pesti Divatlap segédszerkesztője D
17. Növekvő költői kihívások Sz
18. Szerelem és mély fájdalom Q
19. Szalkszentmártoni nyugodt idők C
20. A befutott költő S
21. Az özvegy egy levele U
22. Katonaévek G
23. Az elhunyt kedves szobája R

4. feladat

1. Mit gondolsz, mennyi idős lehetett Petrovics Sándor, amikor első versikéjét megfogalmazta?
c) 6 éves

2. Mi a véleményed, mikor használata először Petrovics Sándor a „Petőfi” vezetéknevet?
b) 1842. november 8.

3. Véleményed szerint Petőfi a debreceni nyomorúságos telet kinél vészelte át?
c) egy jó öregasszonynál

4. Szerinted Petőfi debreceni lakhelyének ablaka mire nézett?
c) a városi akasztófára

5. feladat

1822. december 31.Kiskőrös – Petőfi születése
1828. május 10. – Kecskemét – elemi iskolába íratják
1831. szeptember 28. – Sárszentlőrinc – alsófokú középiskolát kezd
1833 augusztusától – Pest – német nyelvű gimnázium
1834-ben – Pest – piarista gimnáziumba jár
1835 szeptemberétől – Aszód – gimnázium
1838 őszén – Selmec – líceumban kezd tanulni
1839 februárjában – Selmec – elhagyja az iskolát
1839 februárjábanPest– Pesti Magyar Színház
1839 májusa és augusztusa között – Ostffyasszonyfa – házitanító
1839 szeptembere-1841 februárja között – Sopron, Zágráb – katonáskodás

6. feladat

Megjelent a János vitéz – 1845
Az Országgyűlési Tudósításokat másolta – 1843
Pápai diák lett – 1841
Megjelent első elbeszélő műve, A helység kalapácsa – 1844
Barátságot kötött Orlai Petrich Somával és Jókai Mórral – 1841
Segédszínésznek szegődött el – 1842
Leszerelt katonából – 1841
Bajza József támogatásával műfordításaival már pénzt tudott keresni – 1843
Megjelent első kötete Versek 1842-1844 címmel – 1844

7. feladat

Hazatért Dömsödre a szüleihez – 2.
Házasságot kötöttek Szendrey Júliával – 6.
Segesvári ütközet – 10.
„Petőfi napja” – Jókai megfogalmazásában – 7.
Megszületett Petőfi Zoltán – 9.
Elnyerte Arany János életre szóló barátságát – 5.
Felmondott a Pesti Divatlapnál – 1.
Nagykárolyban megismerkedett későbbi feleségével, Szendrey Júliával – 3.
A költő ekkorra megfogalmazta ars poeticáját. – 4.
Képviselőválasztási kampánya – 8.

8. feladat

Hol látta meg a napvilágot Szendrey Júlia?
b) Keszthely

Júlia melyik évtől kezdte meg tanulmányait a Festetics Vincéné Wenckheim Franciska leánynevelő intézetében?
c) 1838

Hol találkozott először Szendrey és Petőfi?
a) Nagykárolyban

Hol köt házasságot Szendrey és Petőfi?
b) Erdődi várban

9. feladat

1. Szendrey Júliát a nemzet asszonynak is nevezik. I
2. Júlia a ’48-as forradalom kitörése előtt elutazik szüleihez. H
3. Petőfi Zoltán keresztszülei Arany János és felesége I
4. 1849 –ben Szendrey Júlia arra szólította fel a magyar nőket, hogy küldjék harcolni férfi hozzátartozóikat. I
5. Júlia tudatosan távol tartotta magát a forradalom eseményeitől. H
6. Júlia Petőfi eltűnése után csak gyermekével törődik. H

10. feladat

a) Júlia börtönbe kerül – 7.
b) Júlia elköltözik férjétől – 11.
c) Júlia elveszíti édesanyját és apósát – 1.
d) Meghal Szendrey Gyula – 4.
e) Megromlik házassága Horváth Árpáddal – 9.
f) Megjelenik Júlia első elbeszélése – 6.
g) Petőfi eltűnik – 3.
h) Meghal húga, Mária – 10.
i) Megjelenik Júlia első fordításos kötete – 8.
j) Meghal Hrúz Mária – 2.
k) Júlia hozzáment Horvát Árpádhoz – 5.