LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2024. február 16.

A Balatoni Múzeum pályázatot hirdet
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum utca 2.)

Munkakörbe tartozó főbb feladatok:

 • a Képző- és Iparművészeti Gyűjtemény gondozása, gyarapítása, feldolgozása
 • képzőművészeti kiállítások kurátori feladatai
 • szakmai kapcsolattartás
 • pályázatírás
 • publikálás

Irányadó munkabér:
A munkabér megállapítása az állásinterjú során, a pályázó képzettsége és szakmai tapasztalatai alapján, valamint a Balatoni Múzeum belső szempontrendszerének figyelembevételével történik. A személyes állásinterjú során a munkabér javaslatot ismertetjük.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú MA végzettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • idegen nyelv ismerete (elsősorban angol, német)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • képzőművészeti kurátori gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség, önálló munkavégzés
 • kezdeményezőkészség
 • csapatban való együttműködési készség
 • problémamegoldó képesség, rugalmasság, precizitás, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél (legfeljebb 1 oldal)
 • részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és email elérhetőség megjelölésével)
 • végzettséget igazoló oklevél, tanúsítvány és nyelvvizsgabizonyítvány másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. 04. 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Péter nyújt, a +36 30 018 6989-es telefonszámon és az igazgato@balatonimuzeum.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum utca 2.), vagy
 • személyesen: Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum utca 2.), vagy
 • emailben: igazgato@balatonimuzeum.hu email címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján a munkakör betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Balatoni Múzeum honlapja, 2024. 02. 16.

A pályázat benyújtásakor a tárgyban kérjük feltüntetni: MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonimuezum.hu honlapon szerezhet.