LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00

Egy-egy építkezés, beruházás szinte minden esetben jelentős földmunkával jár, ami esetenként régészeti lelőhely(ek)et is érinthet. Attól függően, hogy milyen beruházásról van szó, illetve, hogy milyen jellegű régészeti lelőhelyet, milyen mértékben érint a tervezett földmunka, különböző régészeti munkálatok válhatnak szükségessé.

A régészeti munka típusát az illetékes hivatal, jelen esetben a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya határozza meg nyilatkozat, szakhatósági állásfoglalás vagy határozat formájában.

A régészeti munka típusának meghatározásakor fontos szempontok

  • a leendő építmény jellege (út, vezeték, épület stb.);
  • a földmunkák milyen mélységben és mértékben érintik a régészeti lelőhelyet;
  • az adott területen milyen intenzitásban kerülnek elő régészeti leletek;
  • milyen jellegű a lelőhely (telep, temető stb.),
  • illetve milyen jelentőséggel bír (nyilvántartott, védett).

A fentiek alapján az alábbi régészeti munkálatokra kerülhet sor

Régészeti megfigyelés

Abban az esetben van szükség régészeti megfigyelésre, ha a beruházás valamely régészeti lelőhely területét csak kismértékben érinti, vagy egy ismert régészeti lelőhely közvetlen közelében zajlik. A régészeti megfigyelés során a régész figyelemmel követi a beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat, hogy esetleg kerül-e elő régészeti jelenség, lelet. Amennyiben régészeti jelenség mutatkozik, egyeztet a hivatallal és a beruházóval a további munkálatokat illetően.
Ha az építési engedély régészeti megfigyelést ír elő, a beruházónak fel kell vennie a kapcsolatot a területileg illetékes múzeummal (esetünkben a Balatoni Múzeummal). A régészeti megfigyelésre vonatkozóan a beruházó és a múzeum szerződést ír alá az írásos megrendelést követően, melyben a kapcsolattartók nevét és elérhetőségét is rögzítik. Célszerű a munka kezdete előtt legalább egy héttel tájékoztatni a múzeumot a kezdésről.
Azért is fontos, hogy a beruházó időben felkeresse a múzeumot, valamint ne késve jelentse be a munkakezdés időpontját, mert a múzeumnak előzetes bejelentési kötelezettsége van a hivatal felé a régészeti megfigyelés megkezdését illetően.

Régészeti megfigyelés általános szerződési feltételei

Régészeti szolgáltatási szerződés előkészítésének adatlapja

Próbafeltárás

Akkor kerül sor próbafeltárásra, ha pontosítani szeretnénk a beruházás által érintett lelőhely kiterjedését és intenzitását, elősegítve annak eldöntését, hogy szükséges-e megelőző feltárást végezni, s amennyiben igen, akkor ahhoz mennyi időre és anyagi háttérre van szükség. Próbafeltárást a beruházó kérhet a múzeumtól, hogy ezzel megkönnyítse a további munkák tervezését. A hivatal abban az esetben ír elő próbafeltárás, ha az adott területen nyilvántartott régészeti lelőhely ismert, azonban annak intenzitása és kiterjedése nem ismert.
A próbafeltárás során kutatóárkokat húzunk, melyek nagyjából a beruházás által érintett terület legalább 10, maximum 25%-át érintik. A próbafeltárás befejezését követően a múzeumnak szakvéleményt kell írnia és javaslatot kell tennie a beruházó, illetve a hivatal felé, arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban szükséges-e megelőző feltárás elvégzése, vagy régészeti megfigyelés mellett, esetleg anélkül folyhat-e tovább a munka.

Megelőző feltárás

Megelőző feltárást abban az esetben végzünk, ha a beruházás egyértelműen és biztosan érinti a régészeti lelőhelyet, károsítaná vagy elpusztítaná azt. A megelőző feltátárás a tervezett beruházás teljes területére kiterjed. A régészeti lelőhely jellegétől függ, hogy a feltárás milyen mélységben történik. A feltárás időtartama, ütemezése, várható költsége a beruházó és a múzeum között létrejött szerződésben kerül meghatározásra.

Leletmentés, mentő feltárás

Mentő feltárásnak minősül a régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése során alkalmazandó, az előkerült régészeti leletek, jelenségek megmentésére irányuló azonnali beavatkozás. Erre akkor kerülhet sor, ha például korábban nem ismert lelőhely területén végeznek földmunkát, amely során régészeti leletek, jelenségek látnak napvilágot. Szintén leletmentésre lehet szükség, ha a földmunkára – a csekély mélység miatt – nem kellett engedélyt kérni, s így korábban nem írtak elő régészeti jelenlétet.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a régészeti leletek, jelenségek előkerülése esetén a munkálatokat azonnal abba kell hagyni, a talált leleteket, jelenségeket eredeti összefüggéseikben kell megőrizni, s a területileg illetékes múzeumot értesíteni kell.

Ilyen esetekben – a beruházó türelmével nem visszaélve – igyekszünk mielőbb megjelenni a helyszínen, hogy elvégezzük a szükséges leletmentést, illetve dokumentáljuk a régészeti jelenségeket, leleteket.

A Balatoni Múzeum illetékessége az alábbi településekre terjed ki

Keszthely város és az egykori keszthelyi járás területe:
Almásháza, Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbrőce, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Gyülevész, Hévíz, Kallósd, Karmacs, Kehidakustány, Keszthely, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfalva, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Rezi, Sármellék Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tilaj, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalavár, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszabar, Zalaszentlászló, Zalaszentmárton, Zalaszántó

Leletbejelentés

Balatoni Múzeum
Cím: 8360 Keszthely, Múzeum u. 2.
Tel.: +36 83 312 351
E-mail.: info@balatonimuzeum.hu

A Balatoni Múzeum régészeti tevékenységeinek díja

2018. január 1-től

  • 4 órát meg nem haladó időigény esetén (helyszíni jelenlét) esetén: 36.000 Ft+ ÁFA/nap
  • 4 órát meghaladó időigény esetén: 8.000 Ft/óra+ ÁFA

A további régészeti tevékenységek díjaira vonatkozóan a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 8. melléklete irányadó.

Vonatkozó jogszabályok

Törvények:
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

Kormányrendeletek:
47/2001. (III.27.) Korm.rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
191/2001. (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
439/2013. (XI.20.) Korm.rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről
68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Miniszteri rendeletek:
20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról