LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00

A Balatoni Múzeum általános közzétételi listája / Közérdekű adatok

Balatoni Múzeum alapadatai (adószám, törzskönyvi szám, KSH statisztikai számjel, alapító okirat)

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék

I. Szervezeti és személyi adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ld. A Balatoni Múzeum Szervezeti és Működési szabályzata

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Németh Péter
múzeumigazgató
Tel.: +36 83/312-351
E-mail: peter.nemeth@balatonimuzeum.hu

A Balatoni Múzeum gazdasági ügyviteli feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (rövidített neve: GESZ Keszthely) végzi.
Elérhetőségek
Cím: 8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/a;
Telefon: +36/83-777-520
Fax: +36/83-777-521
E-mail: titkarsag@geszkeszthely.hu

Megbízott hivatalvezető, gazdasági vezető
Szabó Krisztina
Telefon: +36/83-777-520
E-mail: gazdasagivezeto@geszkeszthely.hu

I.4. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs ilyen szerv.

I.5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Keszthely Város Önkormányzata

Elérhetőségek:

  • Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
  • Telefonszám: 83/505-500
  • Honlap:  www.keszthely.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv;
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.

Adatkezelési szabályzat

II.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Múzeumi szolgáltatás

  • kiállítások üzemeltetése: megtekinthetők a nyitvatartási rend szerint, belépés a mindenkori díjszabás alapján
  • múzeumi könyvtár: intézményi szakkönyvtár, látogatható előzetes bejelentkezés alapján, ingyenes
  • múzeumi adattár: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes
  • múzeumi szakgyűjtemények: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes

Ld. Könyvtárhasználati szabályzat

II.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja

Ld. A nemzeti kulturális örökség miniszterének 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról;
A Kormány 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben folytatható kutatásokról;
Kutatási szabályzat

II.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Balatoni Múzeumi füzetek

II.5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelentés a Balatoni Múzeum működésének és gazdálkodásának felülvizsgálatáról

II.6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Ld. Közérdekű adatok megismerési szabályzata
Közérdekű adatok megismerési szabályzatának 1. számú melléklete (Igénylőlap)

Balatoni Múzeum
Titkárság
Tel: +36 83/312-351
E-mail: titkarsag@balatonimuzeum.hu

II.7. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2019. évi statisztikai adatszolgáltatás

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről – 2019. évi éves beszámoló, 08-as űrlap

III.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Ld. „Balatoni kincsestár” (EFOP-4.1.9-16-2017-00052) pályázat közbeszerzései

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close