Szerzetesrendek az Árpád-kori Zala megyében

800 HUF egységár

Szerző: Cselenkó Borbála

Zalai Kismonográfiák 9.

Zalaegerszeg, 2006.
Kiadja a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága

Tartalomjegyzék

Előszó 5
I. Bevezetés 7
II. Bencés monostorok az Árpád-kori Zala megyében 11
1. A zalavári bencés apátság 12
2. A tihanyi bencés apátság 18
3. Az almádi bencés apátság . . . 26
4. A csatári bencés apátság 30
5. A kapornaki bencés apátság 33
6. A hahóti bencés apátság 37
7. A murakeresztúri bencés apátság 40
III. Premontrei rendházak az Árpád-kori Zalában 42
1. A türjei premontrei prépostság 43
2. A rajki premontrei prépostság 50
IV. A muraszemenyei ferences kolostor és az új udvari keresztes
konvent az Árpád-kori Zala megyében 52
1. A szemenyei ferences kolostor 52
2. Az újudvari keresztes vagy johannita konvent 54
V. Pálos kolostorok az Árpád-kori Zala megyében 59
1. A tálodi pálos kolostor 62
2. A bakonyi Szent Jakab kolostor 65
3. A badacsonyi pálos kolostor 68
4. A salföldi vagy kőkúti pálos kolostor 70
5. Az eleki pálos kolostor 71
6. Az örményesi pálos kolostor .73
7. A vállusi pálos kolostor 75
VI. A felsőőrsi ágostonos rendi prépostság 77
VII. Összegzés 79
Jegyzetek 83
Könyvészeti rövidítések 106
Felhasznált irodalom 112
Mellékletek 118
Név- és helymutató 122

Legutóbbi termékek

1 800 HUF egységár Várak a Pilisben
1 500 HUF egységár Várak a Mátrában 2.
1 600 HUF egységár Várak a Mátrában 1.
1 800 HUF egységár Szeretettel vár Keszthely
1 990 HUF egységár Irány a Balaton!
Találatok: 1 - 6 / 93