LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2020. június 9. TrianonBékeszerződésPremontrei gimnázium

Hogyan élték meg a keszthelyi premontrei gimnáziumban 1919-1921 politikai történéseit és a békeszerződés kihirdetését?

Az iskola fennmaradt értesítői tudósítanak egy-egy tanév eseményeiről és tanmenetéről.

Két értesítő három tanévről, 1918-1921 

Az 1918/19-es tanévet a Tanácsköztársaság miatt rendhagyó módon fejezték be. Az érettségi vizsgákat csak 1919 szeptemberében tartották meg. Ugyanekkor a következő, 1919/20-as tanév már rendben kezdődött és zajlott le. A két tanévről szóló beszámoló egy kötetbe került.

A megszállt területekről elmenekülő tanárokat a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium osztotta szét a Magyarországon maradt iskolák között.

Keszthelyre egy rajztanár és két magyar-latin-német szakos premontrei paptanár érkezett. Utóbbiak azelőtt a felvidéki, jászói rendházban szolgáltak, és a kassai gimnáziumban tanítottak.

A nevelőmunka alapelvei között kiemelték a beszámolók, hogy fokozott munkát és kötelességtudást kívánnak a tanulóktól, a megcsonkított Magyarország visszaállítása és az elszakított honfitársak megváltása érdekében.

Iskolai ünnepélyek, dolgozatok, tanári előadások és a jótékonysági gyűjtőakciók kínálták az alkalmakat a hazafias-irredenta eszme ébren tartására.

Részlet a tanárok névsorából, 1920/21 

1919. nov. 16-án, a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulása alkalmából ünnepi beszéd és szavalatok hangzottak el.

1920. június 4-én, a béke aláírásának napján az igazgató, Berkes Ottó szónoklatán kívül a tanórákon is megemlékezett minden osztály a nemzet sorsáról, fájdalmáról.

A tanév vége felé, június 17-én gyászmisét tartottak a háborúban elesett tanítványokért.

1921. január 16-án a budapesti Szabadság téren felavatták a „Magyar feltámadás” emlékművet. Négy szoborcsoport szimbolizálta a négy égtájat és az elszakított országrészeket. A gimnáziumban ez alkalommal is méltató beszéd hangzott el.

A plébániatemplomban Berkes Ottó tartott ünnepi nagymisét, melyen nemcsak a diákok, hanem a város közössége is jelen volt.

Berkes Ottó igazgató 

Régi hagyomány, hogy a diákok segély- és gyűjtőakciókban vesznek részt. Ezek közé most bekerült a Nemzeti Hadsereg részére folytatott gyűjtés (2378 korona), a menekültek segélyezése (1306 korona) és a védelmi liga tevékenységének támogatása (3728 korona).

A liga propagandamunkája vidékre is kiterjedt. A gimnáziumból hat tanár volt tagja a szervezetnek, és a keszthelyi járási csoport elnöki tisztét közülük éppen dr. Szerecz Imre töltötte be.

A városi lakosság részére tartott tudományos ismeretterjesztő előadások, felolvasások sokféle témája közé is bekerült a háborús veszteség és az irredentizmus. A tanárok ezekben az években többek között a következőkről beszéltek:

  • Magyar gyász
  • Vág völgye – a kurucok ősi fészke (vetített képekkel)
  • Az Entente Magyarországa közgazdasági lehetetlenség
  • Egyik vérző sebünk – a megszállott vendség (saját felvételekkel)

Részlet a tanulók névsorából, 1919/20

A gimnazisták magyar dolgozatokban és az iskolai, országos pályázatokra készített munkáikban írhatták le gondolataikat. Néhány téma és cím, amit megörökítenek az évkönyvek:

  • Az irredenta eszme (A „Helicon” ifjúsági önképzőkör egyik gyűlése, pályamunkákkal)
  • Beszéd a nyugat-magyarországi szobor előtt (5. osztály)
  • Csonka-Magyarországban nem élhetünk meg (6. osztály)
  • A magyar ifjúság kötelességei az irredentizmus szolgálatában (8. osztály)

Sidló Ferenc: Nyugat. A budapesti emlékmű részlete 
(Forrás: www.collections.vam.ac.uk)

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close