LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2020. június 4. BékeszerződésPlakátokTrianon

Az I. világháború radikálisan zárta le a hosszú XIX. századot.

A vesztes országok között az Osztrák-Magyar Monarchia és benne Magyarország sorsa a háború második felében pecsételődött meg.

A birodalom felosztásáról már ekkor tárgyalni kezdtek egymással a későbbi győztes antant hatalmak és a Monarchia nemzetiségi, emigráns politikusai.

Magyarországon az 1918 novemberében aláírt fegyverszünetet IV. Károly király lemondása és a népköztársaság kikiáltása követte.

Az új, független állam léte azonban közel másfél éves politikai-gazdasági válsággal kezdődött, és vesztes félként nem jelenhetett meg a világháborút lezáró 1919-es béketárgyalásokon sem.

A korabeli tájékoztatás és véleményformálás legfontosabb, leghatásosabb eszközei a nagyméretű hirdetmények, plakátok voltak. A múzeum történeti dokumentációs gyűjteményében sok ilyen található.

Az 1920. június 4-én aláírt békeszerződés és előzményei bemutatásához ezekből válogattunk.

Ne felejtsd el!

Az Országos Propaganda Bizottság plakátja 1918 végéről, 1919 elejéről való.

Az ország közrendjének biztosítása, a munka, a termelés újraindulása a legfontosabb tennivalók.

A Felvidéket már megszállták a cseh csapatok, Erdélyt a románok, a Délvidéket a szerbek. A népköztársaság vezetése nem foglalja vissza a területeket.

Bízik Wilson amerikai elnök békeszerződést előkészítő javaslataiban, melyek az új államok önrendelkezését biztosítják, és hadserege sincs.

A Vörös Hadsereg sikerei (Proletár Hadsereg újság)

A Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt által létrehozott új államalakulat, a Tanácsköztársaság sürgető feladata a honvédelem.

További területeket szállnak meg a csehszlovák, szerb-horvát és román állam csapatai, és az új magyar hadsereg toborzása ezúttal sikeres. A Vörös Hadsereg május-júniusban visszafoglalja a Felvidék keleti részét.

A békekonferencia mindkét fél hadseregeit visszavonulásra szólítja fel.

Bajtársak!

A Tanácsköztársaság bukása után, 1919. augusztus elejétől Friedrich István új kormánya sorban érvényteleníti az előző hónapok rendeleteit, törvényeit.

Hadügyminisztere, Schnetzer Ferenc az ország keleti felét már teljesen megszálló román sereghez fordul, a Budapesten még tartó bolsevik uralom megszüntetésére.

Így vonulnak be a románok a fővárosba.

Schnetzer azért lépéseket tesz az új magyar nemzeti haderő felállítására is. „Bajtársak!” című hirdetménye mutatja, hogy a Monarchia korának szabályzatához nyúl vissza.

Főparancsnoki hirdetmény

A román hadsereg önálló államalakulatot jelent a széttagolt Magyarország területén.

Budapest után Észak-Dunántúlt is megszállják, és mezőgazdasági, ipari termékeket, közlekedési eszközöket, hadianyagot fuvaroznak ki az országból.

A megszállás csak 1920 elején ér véget.

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close