LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2022. szeptember 19.

A gimnázium alapítójának Gróf Festetics Pál személyében (1. kép) a 18. századi magyar főnemesek egy olyan reprezentáns alakját tisztelhetjük, akik a török pusztításokat követő évszázadban nem látványos tettekkel, hanem szorgos munkával, csendes, de ugyanakkor céltudatos építkezéssel emelték fel romjaiból az országot.

1. kép – Gróf Festetics Pál

1722. december 7-én – Festetics Kristóf és mezőszegedi Szegedy Judit legidősebb fiaként – Pozsonyban látta meg a napvilágot. Gimnáziumi tanulmányait a kőszegi és a nagyszombati jezsuita gimnáziumokban végezte, amelyek a nyugat-magyarországi régió legrangosabb középfokú oktatási intézményei voltak. A nagyszombati egyetemen folytatta tanulmányait, ahol jogi végzettséget szerzett. Tudományos műveltségét a lipcsei egyetemen tökéletesítette.

A kellően megalapozott tudományos műveltség birtokában látványos karriert futott be, mely Sopron vármegyéből indult, ahol alispán, országgyűlési követ, és a kerületi tábla elnöke volt. 1758-tól kezdve udvari és kancelláriai tanácsosként Mária Terézia királynőt szolgálta, aki elsősorban pénzügyi, de jogi kérdésekben is kikérte véleményét – így részt vett a jobbágyterheket könnyítő Urbárium rendelet (1767) kidolgozásában is. Élete utolsó évtizedében a magyar kamara alelnökeként tevékenykedett és ebben a minőségében sikerrel védelmezte a magyar kamara önállóságát. Érdemei elismeréséül az uralkodó a Szent István Rend kis keresztjével (1767), majd a grófi cím adományozásával (1772) jutalmazta.

E látványos karriert tekintve ugyanakkor tévedés lenne Festetics Pál személyében a birodalmi érdekek, az udvari centralizáció képviselőjét látnunk. Hivatali tevékenysége és az uralkodóhoz intézett állásfoglalásai kellőképpen tanúsítják, hogy

hivatali tevékenysége a magyar haza szolgálatában telt; Magyarország viszonyainak javításán fáradozott.

Bár csak viszonylag későn, apja halála után vehette át a Festetics-birtokok igazgatását (1768), sokat tett a település várossá fejlesztéséért. Belekezdett a kastély átalakításába és uradalmi épületeket építtetett; számos mesterembert csalogatott Keszthelyre. Kérésére a királynő heti vásártartási joggal ruházta fel a települést (1774). Anyagi hozzájárulásának köszönhető a mai Fő téren található, barokk stílusú Szentháromság-szobor (1770) Az első tűzoltófecskendőt ő vásárolta meg a városnak. A plébániatemplom új főoltárt kapott a támogatásának köszönhetően. Sószállító hajót építtetett, amit Kristófnak neveztek el (2. kép).

2. kép – Kristóf sószállító hajó

Gróf Festetics Pál a felvilágosodás korának gyermeke volt, ezért a közjó, a haza ügyének előmozdításához vezető út számára is az iskoláztatás fejlesztésén keresztül vezetett. A társadalmilag hasznos tudás elsajátítása, az oktatás ügye iránti elkötelezettségét a kőszegi és a nagyszombati jezsuitáknál eltöltött gimnáziumi évek alapozták meg. A lipcsei egyetemen Johann Christoph Gottsched filozófus-irodalmár közvetítésével a korai felvilágosodás eszméivel ismerkedett.

Számos, az uralkodóhoz intézett feljegyzésben szorgalmazta a magyar oktatásügy fejlesztését. Különösen fontosnak tartotta a magyar nemes ifjak államtudományi képzését és javasolta egy magyar államtudományi tankönyv elkészítését, hogy szakszerű oktatással képesítsék a magyar nemeseket a közjó felismerésére, az állam szolgálatára.
Amikor pedig az a veszély fenyegetett, hogy a jezsuita rend betiltása miatt komoly űr keletkezhet a hazai középfokú oktatásban, főnemesi felelősségtudattól vezérelve 1772-ben Keszthelyen gimnáziumot alapított és később egy elemi iskolával is gazdagította a várost. Ezzel megalapozta a település iskolavárosi rangját.
1782. április 7-én hunyt el Pozsonyban.

Gróf Festetics Pál emlékét intézményünkben az alapítás 225. évfordulója alkalmából a gimnázium bejárati aulájában elhelyezett mellszobor, valamint a 250. évforduló alkalmából a gimnázium falán elhelyezett emléktábla őrzi.
Szellemi örökségét sikeresen építették tovább utódai, elsősorban gróf Festetics György és unokája, gróf Széchenyi István, akiknek köszönhetően a haza felemelésének ügye a reformkorban széles társadalmi igénnyé vált. A Keszthelyi Vajda János Gimnázium jelenkori közössége – gróf Festetics Pál szellemi örökségét felvállalva – küldetését ma is a szűkebb és tágabb haza viszonyainak javításában, felemelésében határozza meg.

Varga Sz. Gábor intézményvezető
Keszthelyi Vajda János Gimnázium

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close