LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2018. október 4.

1977 novemberében a Balatoni Múzeum lépcsőinek javítási munkálatai során egy rossz állapotú, kerek doboz, és egy üveghenger került napvilágra. A jobboldali lépcsőpillér alatt várt az utókor általi fölbontásra e titokzatos palackposta.

És hogy mit is tartalmazott?

Levelet, balatoni újságcikkeket és tárgyi emlékeket rejtett az időkapszula: érméket – köztük egy 1924-es ezüst húszfillérest, egy 1926-as egypengős, s még három darab kisebb címletű kerek bronzfillérest.

Papírpénz is került a hengerbe: 1912-ből száz koronás, 1913-ból húsz koronás, egy 1914-ben Bécsben nyomott bankó, egyik oldalán magyar, másikán német feliratú K. und K-s ötven koronás. Volt benne egy 1919-es 25 koronás bankjegy, amely ugyanannyi „törvényes érczpénzt” ért. Tíz korona – a Lánchíddal. Ötven korona – Rákóczi Ferenc portréjával.1923-ból való az a száz koronás, amiről Mátyás király arcképe néz ránk. Összesen 21 címletet helyeztek el a kapszulában.

Felfedezésekor megtalálták benne Csák Árpád A szép Balaton mellől című könyvét, s a szerző autográf levelét. Csák 1924. szeptember 4-én keltezte az utókort megszólító levelét. A kézirat számos mondata kiolvashatatlanná lett 1977-re. A levél imával végződik. A múzeum-alapító ennél szebben aligha adhatott volna hangot végső bizakodásának, amivel felénk fordult a küzdelmei során megélt csalódások és megsebződések után.

A Balatoni Múzeum dolgozói a lépcsőpillér alá 1977 szeptemberében új üzenet tettek a korabeli forgalomban lévő fémpénzekkel és a múzeum 1967-ben megnyílt állandó kiállításának kiadványával. Tízen írták alá a következő fogadalmat:

„Igaz, hogy Csák Árpád szép, szinte átszellemült sorainak kívánságai nem mindenben teljesültek. Gyűjteményének majdnem teljes egészét tönkretette a háború. De az épület áll, s megújulás előtt! Mi pedig – Csák Árpád utódai és szellemi örökösei – azon munkálkodunk, hogy erőnkhöz és tehetségünkhöz és lehetőségeinkhez képest minél alaposabban feltárjuk a Balaton-környék régészeti-, néprajzi és természettudományi kincseit, s életre keltsük a múltat, hogy szolgáljunk vele a jelent és a jövőt…

Dr. Sági Károly igazgató
Frech’ Miklós
Dr. Petánovits Katalin
Dr. Müller Róbert
Bilkei Irén
Molnár Adél
Őszy Béla
Dr. Ecsedy Sándorné
Neupor Ivánné
Nagy István
Kelt Keszthelyen 1972. szeptember 22.”

2018 szeptemberében az időkapszula postájának újrabontásakor előkerült a múzeum könyvtárából az a „Lelkem Naplója” címet viselő, négykötetes kézirat-folyam, amely 20. századi kódexként őrzi Csák Árpád írásos életművét. Örökhagyó sorait ebből lapozhattuk föl, s most csonkítatlanul adhatjuk közre azt a levelét, amit csak félig őrzött meg az időkapszula fala:

Emlék-sorok és emlék-tárgyak

A Balatoni Múzeum most épülő palotájának falába, nagy, vastag és légmentesen elzárt üveghengerben a következő emléksorokat és tárgyakat helyeztem el:

Életem legfőbb vágya volt: Keszthelyen „Balatoni Múzeum”-ot csinálni.

Ezt a célomat nagy küzdelmek árán el is értem.

Immár tető alatt van a „Balatoni Múzeum” palotája, de hogy mikor készül el teljesen és mikor helyezhetem el benne az egész életem folyamán nagy fáradsággal gyűjtött és sok költségembe került múzeumi tárgyakat, – annak csak a jó Isten a megmondhatója.

Vajon megérem-e? Hiszen már 70-ik életévemet tiprom és a múzeum-építéssel járó sok méreg, izgalom, gyötrődés, csalódás, gonoszság, mellyel lépten-nyomon találkozom, nagyon megviselte idegeimet és aláásta egészségemet.

Vajon halálom után lesz-e méltó utódom, aki olyan ügyszeretettel és áldozatkészséggel folytatja majd a nagy munkát, melyet elkezdtem?!

Ez is aggaszt nagyon!

Ide mellékelek néhány most forgalomban levő aprópénzt és a forgalomból már kiment papírpénzt – emlékül.

Továbbá ide mellékelem „A szép Balaton mellől’ című novellakötetemet valamint a Balaton-kultusz, Keszthely nagyközség és a Balatoni Múzeum fejlesztésére és fellendítése érdekében írt számtalan hírlapi cikkeimből néhányat.

Könyvalakban kinyomtatni – szegénységem miatt – képtelen voltam őket, de kéziratban, – pléh-dobozba zárva – hátrahagytam azokat és a Balatoni Múzeum levéltárában helyeztem el: „Lelkem naplója” címen.

Édes jó Istenem! Óvd meg az épületet és óvd meg a benne elhelyezendő gyűjteményt is időtlen időkig, – Keszthely és a Haza örök dicsőségére!

Amen!

Keszthely, 1929. Szeptember hó 4-én.
Dr Csák Árpád
a Balatoni Múzeum megalapítója”