LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2021. március 24.

Fotótár

A fényképezés jelentőségét már a múzeum alapítói felismerték. Legkorábbi fotóink még az 1880-as években készültek.

A Balatoni Múzeum-Egyesületet 1898-ban alapították lelkes lokálpatrióták, magángyűjteményekből építkezve. Arról nem rendelkezünk információval, hogy az első fénykép vagy képeslap mikor került a Balatoni Múzeum tulajdonába, de azt tudjuk, hogy Csák Árpád és Sági János 1900 nyarán, gyalog megkerülték a Balatont, s ez a gyűjtőút sok tárggyal és fényképpel gazdagította az Egyesületet. A gyűjtés eredménye 1902-ben, könyv formájában is megjelent, Sági János tollából, „A Balaton írásban és képben” címmel. Sági János néprajzkutatói munkája mellett fényképezett is; nem csak a Balatont és Keszthely városát, hanem néprajzi témákat is. Jelentős sorozata a Fenékpuszta határában „letelepedő” teknővájó cigányok életének megörökítése. Somogyban is sokat járt, fényképezte a „háttértelepülések” házait, faragásokat; aktív munkatársa volt Malonyay Dezsőnek. Felvételeiből többet képeslapon is megjelentettek, elsősorban Mérei Ignác könyvkereskedése és Sulyánszky József könyvnyomdája által. Szép kivitelű, igényes fényképei és képeslapjai a mai napig sokra tartott darabjai a múzeumnak és magángyűjtőknek egyaránt.

A következő, jelentős hagyatékot képező fényképész az 1920-as években Erdélyből Keszthelyre származott Tímár Rózsika volt, aki amatőr laboratóriumát a Fő téren nyitotta meg, a mai Átrium helyén. Portrék sorozatait készítette, bejáratos volt a hercegi kastélyba, megörökíthette a „kis herceg” születésnapi zsúrjait. Gyönyörűen, szinte művészi komponálásban készítette a városról, a Balatonról felvételeit, melyek közül ismét sokkal találkozunk képeslap formában is.

Természetesen a Balatoni Múzeum munkatársainak, dolgozóinak felvételei is megtalálhatók gyűjteményünkben. Ezek a felvételek elsősorban a napi munka során, gyűjtőutakon, ásatásokon keletkeztek. Az utóbbi évtizedekben a mára már megszűnt Fényképész Szövetkezet ajándékozta meg a múzeumot saját felvételeivel, amelyeken a város jelentős társadalmi eseményeit örökítették meg.

A Múzeum fotótára ma 50 473 tételt tart nyilván, köztük helytörténeti, néprajzi, régészeti felvételekkel, de nem hiányoznak a szép balatoni képek sem. A gyűjtemény legértékesebb darabjai a 19. század utolsó harmadában készültek. Egy ilyen felvételen láthatjuk, pl. a Rendházat, még a Gimnázium épülete nélkül, de érdekesek a „földes” Fő térről, Kossuth utcáról készült képek is. Napjainkban főként a digitális felvételek mennyisége gyarapodik gyors ütemben.

Amennyiben kutatni szeretne a gyűjteményben, keresse a gyűjtemény felelősét!

Gyűjteményfelelős: Haász Gabriella

A kutatási szabályzat és a kutatási engedély elérhető: itt

Adattár

Az adattárban nyernek elhelyezést a tudományos kéziratok, kézirattöredékek, a régészeti lelőhelyekre vonatkozó feljegyzések, a feltárások dokumentációi (ásatási naplók, helyszínrajzok), a néprajzi gyűjtőnaplók, a szóbeli gyűjtések magnetofon-felvételeinek gépelt változata. Ezek a feldolgozómunka nélkülözhetetlen forrásai és eredményei. Munkatársaink szorgos gyűjtőmunkájának és publikációs tevékenységének köszönhetően az adattár folyamatosan gyarapszik.
A fotó- és adattár kiemelkedő gyűjteményrésze Dr. Szabó Sándor hagyatéka.

A kutatási szabályzat és a kutatási engedély elérhető: itt