LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2021. március 24.

Fotótár

A fényképezés jelentőségét már a múzeum alapítói felismerték. Legkorábbi fotóink még az 1880-as években készültek.

A Balatoni Múzeum-Egyesületet 1898-ban alapították lelkes lokálpatrióták, magángyűjteményekből építkezve. Arról nem rendelkezünk információval, hogy az első fénykép vagy képeslap mikor került a Balatoni Múzeum tulajdonába, de azt tudjuk, hogy Csák Árpád és Sági János 1900 nyarán, gyalog megkerülték a Balatont, s ez a gyűjtőút sok tárggyal és fényképpel gazdagította az Egyesületet. A gyűjtés eredménye 1902-ben, könyv formájában is megjelent, Sági János tollából, „A Balaton írásban és képben” címmel. Sági János néprajzkutatói munkája mellett fényképezett is; nem csak a Balatont és Keszthely városát, hanem néprajzi témákat is. Jelentős sorozata a Fenékpuszta határában „letelepedő” teknővájó cigányok életének megörökítése. Somogyban is sokat járt, fényképezte a „háttértelepülések” házait, faragásokat; aktív munkatársa volt Malonyay Dezsőnek. Felvételeiből többet képeslapon is megjelentettek, elsősorban Mérei Ignác könyvkereskedése és Sulyánszky József könyvnyomdája által. Szép kivitelű, igényes fényképei és képeslapjai a mai napig sokra tartott darabjai a múzeumnak és magángyűjtőknek egyaránt.

A következő, jelentős hagyatékot képező fényképész az 1920-as években Erdélyből Keszthelyre származott Tímár Rózsika volt, aki amatőr laboratóriumát a Fő téren nyitotta meg, a mai Átrium helyén. Portrék sorozatait készítette, bejáratos volt a hercegi kastélyba, megörökíthette a „kis herceg” születésnapi zsúrjait. Gyönyörűen, szinte művészi komponálásban készítette a városról, a Balatonról felvételeit, melyek közül ismét sokkal találkozunk képeslap formában is.

Természetesen a Balatoni Múzeum munkatársainak, dolgozóinak felvételei is megtalálhatók gyűjteményünkben. Ezek a felvételek elsősorban a napi munka során, gyűjtőutakon, ásatásokon keletkeztek. Az utóbbi évtizedekben a mára már megszűnt Fényképész Szövetkezet ajándékozta meg a múzeumot saját felvételeivel, amelyeken a város jelentős társadalmi eseményeit örökítették meg.

A Múzeum fotótára ma 50 473 tételt tart nyilván, köztük helytörténeti, néprajzi, régészeti felvételekkel, de nem hiányoznak a szép balatoni képek sem. A gyűjtemény legértékesebb darabjai a 19. század utolsó harmadában készültek. Egy ilyen felvételen láthatjuk, pl. a Rendházat, még a Gimnázium épülete nélkül, de érdekesek a „földes” Fő térről, Kossuth utcáról készült képek is. Napjainkban főként a digitális felvételek mennyisége gyarapodik gyors ütemben.

Amennyiben kutatni szeretne a gyűjteményben, keresse a gyűjtemény felelősét!

Gyűjteményfelelős: Haász Gabriella

A kutatási szabályzat és a kutatási engedély elérhető: itt

Adattár

Az adattárban nyernek elhelyezést a tudományos kéziratok, kézirattöredékek, a régészeti lelőhelyekre vonatkozó feljegyzések, a feltárások dokumentációi (ásatási naplók, helyszínrajzok), a néprajzi gyűjtőnaplók, a szóbeli gyűjtések magnetofon-felvételeinek gépelt változata. Ezek a feldolgozómunka nélkülözhetetlen forrásai és eredményei. Munkatársaink szorgos gyűjtőmunkájának és publikációs tevékenységének köszönhetően az adattár folyamatosan gyarapszik.
A fotó- és adattár kiemelkedő gyűjteményrésze Dr. Szabó Sándor hagyatéka.

A kutatási szabályzat és a kutatási engedély elérhető: itt

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close