LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2024. május 7.

A múzeum könyvtárának egyik legértékesebb, kora újkori darabját mutatjuk be, két részben. Láthatják a 125 éves múzeumtörténeti kiállításon is.

A XVI. században, a reformáció korában, az új protestáns vallási felekezeteknek fontos iskolái jöttek létre, melyekhez nyomda is kapcsolódott. A magyar nyelv használata és terjesztése lendületet kapott ezekkel az intézményekkel.
Velük együtt a katolikus szellemi központok működése is fölélénkült. A török hódoltság idején Esztergomból Nagyszombatba (ma Trnava, Szlovákia) költözött el az érsekség, majd a XVII. században egyetemet alapítottak.

A kalendárium az európai művelődéstörténet fontos kiadványa, amely a könyvnyomtatás révén széles körben terjesztette a tudományok közérthető és felhasználható ismeretanyagát.
Valentinus Fontanus (1545-1618), a krakkói egyetemen tanító csillagász és orvos kalendáriumai a Magyar Királyságba is eljutottak. Az 1591-es évre szóló kalendáriumát Pécsi Lukács fordította le magyarra. Ő az első nagyszombati nyomda 1577-es megalapításától kezdődően szervezte annak munkáját. A kalendárium is itt jelent meg.

A könyvecske anyaga merített papír és pergamen. Mérete 11 x 17 cm, terjedelme 65 oldal.

Egyik érdekessége a kötése, ami egy középkorból megmaradt ún. kopert, ragasztóanyag felhasználása nélküli kötés. Borítójának egy már korábban megírt pergamenlapot választottak.

A mű első fele a tulajdonképpeni kalendárium.

Egymás után következik a 12 hónap. Mindegyiknél 4-4 oldalon napi rendszerességű információkat és tanácsokat kap az olvasó arról, milyen név illetve szent ünnepe van éppen, mik a csillagjegyek hatásai és a Hold fázisai, és mit tegyen testi-lelki egészségének megőrzéséért.
Minden hónapot egy metszetkép illusztrál, egy jellemző vagy ünnepelt tevékenység bemutatásával. Van hely sajátkezű bejegyzések tételére. Hetente be van osztva, melyik bibliai idézetet kell elolvasnia.

Júniusban folytatjuk a bemutatást. Kiderül az is, mennyire tudjuk kiolvasni és érteni a korabeli magyar szövegeket!

Haász Gabriella és Bujtor Katalin