LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
0
2021. február Hónap műtárgyaFestészetIkon

„A képnek adott tisztelet az ősképre száll át.”

Nagy Szent Baszileosz

Ikon – sugárzó arany, archaikus alakok, misztikum.

Nehéz csupán műalkotásként tekinteni rájuk, hiszen teológiai vonatkozásaik legalább olyan fontosak, mint esztétikumuk.

A Balatoni Múzeum képzőművészeti gyűjteményében őrzünk egy ikont, mely a leltárkönyv bejegyzése szerint görögkeleti mester műve. Datálás nincs, talán egy orosz festő készítette a 19. században.

Az ikonokról

A műfajnak igen mélyre nyúlnak vissza a gyökerei: úgy tartják, az első ikonfestő Szent Lukács volt, aki Máriát festette meg, így ő az ikonfestészet és az ikonfestők védőszentje, ám ebből a korból nem maradtak fenn művek. A legrégebbi imaikonok a 6. századból származnak.

Az ikonfestészet hosszú történetéből kiemelkedik a bizánci ikonoklazma, vagyis a képrombolás (726-843) időszaka, amikor császári parancsra s az egyház támogatásával széles körben folyt a képek megsemmisítése és a képek tiszteletét meg nem tagadók üldözése.

Az egész konfliktus arra az egyszerű(nek tűnő) kérdésre vezethető vissza, mely egyúttal az ikonfestészet alapproblémája: lehet-e a nem anyagi világot anyaggal megfesteni, ábrázolni? A képvita végül azzal a teológiai megoldással zárult, hogy a tisztelet nem a materiális képnek, hanem az általa megjelenített személynek, nem az anyagnak, hanem a Teremtőjének szól. erre vonatkozik Nagy Szent Baszileosz fenti idézete is.

Ha továbblépünk ezen a leginkább teológusokat és filozófusokat foglalkoztató kérdésen leszögezhetjük, hogy az ikonok ellentmondásaik ellenére töretlen népszerűségnek örvendtek, s máig különösen fontos szerepet töltenek be a keleti keresztény, azon belül az ortodox egyház híveinek életében.

Bár az ikonkultusz nyugaton is jelen volt, kétségtelen, hogy a műfaj Bizáncban teljesedett ki.

Ez egy erősen hagyományőrző, kánontisztelő műfaj. Ellentétben más művészeti ágakkal, a másolás itt nem tiltott, sőt, kívánatos, hiszen a prototípust megfestő ikonfestő – a hagyomány szerint – még eredetiben láthatta azt a szentet vagy szent jelenetet, akit vagy amelyet ábrázolt.

A festőnek ezért bonyolult szabályrendszert kell ismernie és követnie, mely kiterjed az anyaghasználatra, a technikai megoldásokra, az ikonográfiai kérdésekre, a színszimbolikára.

Istenség a fatáblán

A Balatoni Múzeum ikonja az ún. ünnep ikonok típusába tartozik. A keleti kereszténységnek tizenkét főünnepe (Dodekaorton) van, ebből kettőt ábrázolt az ikonfestő.

A tábla felső mezőjében az első főünnep, az Angyali üdvözlet / Örömhírvétel jelenetét látjuk. Balra Gábriel arkangyal, jobbra Mária látható. Ha az angyal tekintetét követjük, megpillantjuk a Szentlélek galambját.

A kép közepén kis asztalon váza, benne virágcsokor piros rózsákkal és fehér liliomokkal. A rózsa, a virágok virága, florum flos, a mártírok virága, általa így a legfőbb mártír, Krisztus is jelen van a képen. A keresztény – és magyar – virágkultusz másik kiemelkedően fontos virága, a liliom. Ugyancsak Krisztust, illetve – s ez talán az elterjedtebb jelentése – a szüzességet szimbolizálja.

A hetedik főünnep Krisztus bevonulása Jeruzsálembe, vagyis Virágvasárnap. Ezt látjuk a tábla alsó képén. Krisztus egy szamárcsikón, keleti szokás szerint oldalt ülve lovagol, tanítványai kísérik. Ahogy azt az evangéliumokban is olvashatjuk, az emberek ruhákat terítettek Jézus elé, így adva meg neki a tiszteletet.

A keresztény hagyományban Virágvasárnappal veszi kezdetét a nagyhét, ami Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadás ünnepéhez, húsvéthoz vezet.

Mindkét jelenet arany hátteret kapott, ezáltal is hirdetve, hogy az ikonon, e “fényből született” képen egyidejűleg van jelen emberi és isteni, égi és földi  világ.

 

Felhasznált irodalom:

  • Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Budapest, 1987.
  • Dr. Rapaics Raymund: A magyarság virágai. Budapest, 1932.
  • Ruzsa György: Az ikon. Teológia, esztétika, ikonográfia, ikonológia, technika. Komárom, 2012.

 

Kedves Múzeumbarátok!
A COVID-19 koronavírus járvány terjedését korlátozó intézkedések értelmében a Balatoni Múzeum 2020. november 11-től  az intézkedések visszavonásáig zárva tart. Megértésüket köszönjük. Vigyázzunk egymásra!