LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2021. augusztus BronzkorRégészetHónap műtárgyabronzkincs

2018. szeptemberében egy hétvégi délután akadt rá Kovács Adrián önkéntes fémkeresős munkatársunk arra a bronz depo- raktár- leletegyüttesre, amely most augusztusban a Balatoni Múzeumban a hónap műtárgya.

Vindornyafok határában 2019 és 2020 folyamán több alkalommal szerveztünk terepi- roncsolásmentes- régészeti kutatást. A lelőhely egy már leérett, aratásra váró napraforgótábla a település külterületén helyezkedik el. Az önkéntes munkatársunk által megjelölt területen egy közel 140x 120 cm-es szelvényt alakítottunk ki. A depó leletet egy megközelítőleg É-D-i irányú, középen kihasasodó, észak felé elkeskenyedő, kissé kiszélesedő árok jellegű mélyedésbe ásták el. Az objektumfolt közel 25- 30 cm-es mélységben jelentkezett. Az edény alját a járószint alatt – 50 cm-nél találtuk meg. A talajművelés elérhette a kincslelet felső rétegét, ugyanis egy bronz nyersanyaglepény több méterrel a feltárt leletegyüttestől távolabb került elő. Az edény kb. alsó harmada volt in situ feltárható, egy nagyobb bronzbuca kifordulva az edényből, annak déli oldalán hevert. Az edény északi oldalánál, attól kb. 40 cm-re egy tokosbalt feküdt. Az edényben több rétegben helyezkedett el egymásra halmozva, megfigyelhető rendszer nélkül a néhány bronz eszköz és nagyobb számban a nyersanyaglepények.
Leletegyüttesünk a késő bronzkor- kora vaskor átmeneti időszakára (Kr. e. 1100-900 k.) datálható.

A feltárt bronztárgyak összsúlya 3200 g. A bronzleletek száma 92 db (a kiállításban nem szerepel minden töredék). A kerámiaedényben a kisebb-nagyobb, zömében töredék bucák mellett kevés szerszámot, illetve eszköztöredéket találtunk, ezek:
1 db díszített felületű véső, 2 db kalapács, 1 db félköríves lemez, bronzkarika töredéke.
A leletegyüttesben talált, legnagyobb bronz buca átmérője: 22 cm.
Az edény alsó harmada teljes épségben került elő. Az edény felső, nyakrésze hiányos, illetve a peremrésze teljesen hiányzik. A feltárt edénytöredékekből az egykori tárolóedény közel felét sikerült rekonstruálni. Az edény rekonstruálható, alsó szakaszának átmérője: 37 cm. Belső oldalán növényi maradványokat figyeltünk meg.
A Balatoni Múzeum gyűjteményében is szép számmal található bronz kincsleletek a Kárpát medence gazdag és sokrétű bronzkori fémművességéről tanúskodnak. A Múzeum gyűjtőterületéről elsősorban Várvölgyről és tágabb környezetéből ismerünk jelentősebb bronzkori raktárleleteket.
A legújabb kutatások szerint ezek a raktár- vagy kincsleletek nem egy ellenséges támadás miatt kerültek elrejtésre. Földbe kerülésük valószínű oka, hogy áldozati ajándékok, vallási rituálé részei lehettek. A középső bronzkor végétől nő meg az ilyen típusú leletegyüttesek száma. A legtöbb fémtárgyat a Kr.e. 13-11. század folyamán rejtik földbe, áldozzák fel. A kincsleleteket jellemzően agyagedényekben rejtik el, de ismert textil- ill. bőrzsákban elrejtett tárgyegyüttes is. A rejtekhely lehetett egykorú telepeken belül, egy- egy a közösség számára kiemelkedő jelentőségű területen, de rejtettek el bronz leletegyüttest lakott helyektől távol, források közelében, barlangokban.

A 2019. október elején elvégzett leletmentés szakmai vezetője Havasi Bálint régész, munkatársa Klinger László régész, jelen volt még a megtaláló Kovács Adrián mellett Samu Zoltán Tamás és Kiss Viktor régésztechnikus. A leletegyüttes restaurálása 2021. év elején kezdődött meg a Balatoni Múzeumban. A leletegyüttest Jordán György restaurálta.