LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2011. szeptember 20. RégészetRómai korRómai erődFenékpuszta

Jelentés a keszthely-fenékpusztai római erőd területén végzett hitelesítő ásatásról

Ásatásvezető: Straub Péter (Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg)
Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig), Dr. Roland Prien (Karl-Rupprechts-Univ. Heidelberg)
Konzulens: Dr. Müller Róbert (nyugalmazott múzeumigazgató)
Ásatás időtartama: 2011. 08. 01 – 2011. 08. 26
Lelőhelykód: KÖH 10530
Ásatási engedély száma: 420/67/8/2011
NKA kollégium: Műemléki- és Régészeti Szakmai Kollégium
Pályázati azonosító: 2731/0206

A fenékpusztai késő római erőd a dunántúli ún. belső erődök körébe tartozik, melyek építését a kutatás a Kr. u. 4. század első- és utolsó harmada közötti időszakra keltezi.

Többek közt az elmúlt több mint 150 év kutatómunkája révén nemzetközi hírűvé vált lelőhelyen végzett korábbi feltárások anyagának közzétételre vállalkozott az a 2006-ban felállt német-magyar Projekt (Kontinuität und Migration in und um Keszthely-Fenékpuszta ab der Spätantike bis zum 9. Jahrhundert), melynek eredményei a Castellum Pannonicum Pelsonense sorozatban folyamatosan jelennek meg.

A nemzetközi Projekt egyes korábbi ásatások során részben- vagy egészben feltárt épületek modern eszközökkel történő hitelesítő ásatását is célul tűzte ki, mely munka első részére 2009 nyarán a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával nyílt lehetőség.

Annak során többek közt az ‘A’ — vagy másként 25. számú — épület egy részének megkutatására is sort kerítettünk, a 3300 négyzetméterével pannóniai viszonylatban is különösen nagyméretű építménynek ugyanis döntő jelentősége van mind az erőd építése előtti nyomok kutatásában, mind pedig a terület népvándorlás kori használatának kérdésében.

2009. évi ásatásunk során egyértelműen megbizonyosodtunk arról, hogy a Csák Árpád 1906-ban közzétett fenékpusztai alaprajza és az általunk 2007-2008-ban elvégzett geofizikai felmérések eredményei azért nem egyeznek, mivel több fázis is egymásra épült.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a geofizikai mérésekből megismert apszis egy korábbi fázishoz tartozik, mint a perysztil-villa alaprajz, ami önmagában is két periódusra osztható, valamint további pusztulási rétegek és falalapozások arra utalnak, hogy még számos különböző építési periódussal kell számolnunk.

A 2011-ben az ‘A’ épület középső részén feltárásra kijelölt terület L alakban illeszkedik 2009. évi munkánk helyszínéhez A 0453a helyrajzi számú területen ezúttal is a sármelléki Zalavár Tsz szíves hozzájárulásával dolgozhattunk, munkánkban ismételten részt vettek német- és magyar egyetemi hallgatók.

Az ásatás számos új ismeretet szolgáltatott az épület (át)építési fázisairól és azok relatív kronológiai viszonyáról, amiket a leletanyag feldolgozását követően remélhetőleg jobban sikerül majd datálnunk.

Népvándorlás kori kerámia¬vagy fémanyag ezúttal nem került elő, a 2011-es anyag a késő római korra keltezhető.

Külön említést érdemel egy bagollyal díszített tegula, állatdíszes tegula darabokat korábban ugyanis csak Kuzsinszky Bálint közölt Keszthely-Fenékpusztáról.

Az ásatás befejezését követően a falakat kézi erővel földdel visszatakartuk, majd a felületet munkagéppel óvatosan visszatemettük.

A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája számára a lelőhely bejelentővel mellékelt rövid beszámolót és a teljes nyomtatott ásatási dokumentációt megküldtük, a leletanyag elsődleges nyilvántartásba vételét elkészítettük.

Szakmai beszámoló letöltése

Havasi Bálint

Havasi Bálint

régész - múzeumigazgató
+36 83 200 454 (9.00-13.00)
balint.havasi@balatonimuzeum.hu

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close