0

A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztrái (1542-1544)

1542-1544levéltári forrásoktörténelemZala megye

A történeti Zalában több hiteleshely is működött a középkorban…

1 800 Ft

Leírás

A történeti Zalában több hiteleshely is működött a középkorban: a zalavári, tihanyi, csatári és almádi bencés rendi, a türjei premontrei és az újudvari keresztes konventek. Amikor 1351-ben Nagy Lajos törvénnyel részlegesen szabályozta a hiteleshelyi tevékenységet, a kisebb konventeknek megtiltotta az oklevélkiadást. A zalavári és a kapornaki kivételével a zalai konventektől is visszavonták 1353-ban hiteles pecsétjüket. E két utóbbi tevékenysége éppen ettől az időponttól válik fontossá. 1566-ban a török elfoglalta Szigetvárt és nyomult tovább a Dunántúlon. Ez már a két konvent igazi hanyatlásának kora, a kiadott hiteles oklevelek száma rohamosan csökkent, majd megszűnt. 1575-ben törvény rendelte el (1575. évi 17. tc.), hogy a zalavári és a kapornaki konventek iratait Vasvárra szállítsák át és a hiteleshelyi jogokat a vasvári káptalan gyakorolja tovább. Ezt a rendeletet akkor még biztosan nem hajtották végre, mert Zala megye közgyűlése 1580. május 12-én határozott arról, hogy a két konvent iratait a somogyi konvent pecsétjével együtt az akkor már Szombathelyen működő vasvári káptalanhoz kellett vinni. Ez végül csak a megye ismételt sürgetésére 1583. szeptember 11. után történt meg. A zalavári apátságot 1715-ben adta vissza III. Károly a göttweigi bencéseknek, akik Zalaapátiba költöztek. A hiteleshely visszaállításáról az 1751. évi VIII. törvénycikk rendelkezett, amennyiben kimondta, hogy a zalavári és a kapornaki konventek iratait a vasvári káptalan köteles visszaadni. E törvény alapján adta ki Mária Terézia 1757. május 10-én kelt oklevelét, amelyben a zalavári hiteleshelyet visszaállítja és új pecsétet adományoz számára. A vasvári káptalantól 1758. augusztus 1-jén érkeztek vissza a zalavári és a kapornaki oklevelek és jegyzőkönyvek, amelyeket ettől fogva együtt kezeltek. II. Józsefnek a szerzetesrendeket feloszlató rendelete nyomán intézkedés született, hogy a hiteleshelyi levéltárakat Budán egy “Generale Archivum”-ban helyezzék el. A zalavári levéltárat 1789. november 9-én szállították Budára, ahonnan II. József rendeletének visszavonása után 1790. márciusában kapták vissza. A hiteleshely itt működött a továbbiakban egészen a közjegyzői intézmény létrehozásáig (1784. évi XXXV. Törvény). A két konvent levéltárát valószínűleg Zalaapátiban alakították ki a II. József kori rendezés és lajstromozás után. A rendezetlen iratokat úgy lajstromozták, ahogy a kezük ügyébe került, függetlenül attól, hogy Zalaváron vagy Kapornakon keletkeztek. Az egyes iratok évszámát és rövid tartalmát egy Extractusnak nevezett kötetbe írták az általuk adott sorszám szerint. Őrzési helyükre csomagokban, fasciculus-okban kerültek. A mai levéltári nyilvántartás alapja ez a fasciculus-numerus rendszer. Az Extractus-kötettel egy időben készült egy birtokok és birtokosok szerinti mutatókötet is. Ezek kiegészítéséül az 1980-as években időrendi cédula-mutatók készültek. Az oklevelek mellett 4 korabeli felvallási jegyzőkönyv is fennmaradt a konventek levéltárában (3 zalavári, 1 kapornaki). Évköreik: A protocollum 1563-65, ill. 1598-1603, B protocollum 1549-62, C protocollum 1527-67, D protocollum (Kapornak) 1543-69.

További információk

Tömeg 0.192 kg
Méretek 23 × 0.8 × 16.5 cm
Sorozat

Zalai Gyűjtemény

Sorozatszám

HU ISSN 0133-5499

ISBN

963 7226 443

Szerző

Bilkei Irén

Kiadó

Magyar Nemzeti Levéltár, Zala Megyei Levéltára

Kiadás éve

2002

Megjelenés dátuma

2002

Kiadás

Első kiadás

Nyelv

magyar

Oldalszám

107

Kötés

kiadói kartonált papírkötés

Borító

A borítót Zóka Gyula tervezte. Fidelibus nostris… olvasható a latin nyelvű kézirat, virtuálisan ráütött korabeli pecsét alkot vele kompozíciót.

Fontos információ a koronavírussal kapcsolatban

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a koronavírus miatti rendkívüli helyzetre való tekintettel
a Balatoni Múzeum 2020. március 31-ig bezárja összes kiállítását, látogatókat nem fogad. Bővebb információt itt olvashat.