LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2019. november 20. KönyvkiadásKéziratgyűjteményDarnay Múzeum

2019. októberében jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Haász Gabriella, a Balatoni Múzeum történész-muzeológusa „A sümegi Darnay Múzeum kéziratgyűjteménye” című kötete. 

Az 1909-ben létrehozott sümegi Állami Darnay Múzeum kéziratgyűjteménye országos viszonylatban kiemelkedő volt, irodalmi és történelmi ritkaságokkal rendelkezett. 1945, az alapító halála után az anyag néhány évig még egyben volt.

Ám az 1950-es évek elejétől kiállításokra helyezték őket ki, kértek kölcsön vagy vittek el belőle más közgyűjtemények, és a fenntartó is változott.

A kéziratok egyik csoportja a legnagyobb családi hagyatékoké, rendszerezett levéltáraké. Ezek túlnyomórészt az adott régióból származtak. Viszonylag kevés tudományos és népszerűsítő közlemény készült róluk, így nem kerültek a köztudatba.

Több korabeli beszámoló szól azokról a relikviákról, amelyek a második csoportot jelentik, és amelyek a nemzeti történelem, irodalom, kultúra jelentős alakjait, vezetőit és eseményeit tárták a látogató elé, romantikus és hazafias szemléletű válogatásban.

A XIX. század végének kulturális, szép- és szakirodalmi irat- és autográf gyűjtésében a korszak ízlése, közgondolkodása jelenik meg. A népszerű, országos hetilapok szerkesztői és szerzői, a Kisfaludy Társasághoz köthető szereplők a hivatalos, akadémista szemléletet képviselték. A konzervativizmus és a népiesség jobban megfoghatók, mint a modern irodalom irányzatai.

A kéziratgyűjteményről 1937-ben készült leltárat és katalógusát elemezve mutatom be a gyűjteményt. Kutatómunkám során sok múzeumban, levéltárban megtaláltam a szétszóródott kézirattár darabjait, és kirajzolódik, hová és miért vitték el a műtárgyakat.

– fogalmaz a szerző.

A tanulmány kiadásának célja, hogy bizonyossá váljon egykor ismertté vált és bemutatott, de elveszettnek hitt dokumentumok léte és őrzési helye, továbbá hogy a kevéssé ismert családi levéltárakra és egyedi iratokra felhívja a figyelmet.

A tanulmány és adatbázisa kiindulópont a fenti iratcsoportok kutatóinak, történészeknek, irodalomtörténészeknek, művelődéstörténészeknek, akik a középkortól a XX. század elejéig terjedő időszakokkal foglalkoznak. Egyben útmutató az érintett levéltárak, múzeumok számára, amelyek a bekerült hagyatékokat még részben egyben tartják, és nincs hozzájuk mutató segédlet.

A kiadott kötetet a legnagyobb országos és a megyei könyvtárakon túl néhány regionális, városi könyvtárnak, múzeumi könyvtáraknak, akadémiai kutatóintézeteknek és néhány megyei levéltárnak is eljuttattuk.

Az anyaggyűjtés és kutatás munkájában segítő, illetve valamely érintett témakörrel már foglalkozó szakemberek is kaptak, kapnak a kötetből, illetve értesültek a megjelenésről.

A kötet bemutatójára 2019. november 6-án került sor a Balatoni Múzeumban.