LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2020. december 3. tablóiskolatörténetzászlójelvényNagyváthy

Folytatjuk a Nagyváthy-kiállításból és a hozzá kapcsolódó gyűjtésből bekerült tárgyak szemléjét.

Vannak olyan darabok, amik folyamatosan szem előtt voltak, és minden nap vagy alkalmilag használták, olvasták őket a tanárok, diákok.

Az iskola és kollégium bejárati tábláján (1. kép) az 1990-től érvényes koronás magyar címer szerepel.

Másik korszakot jelképez az iskola egyik vándorzászlója (2. kép). „A legjobb mezőgazdasági technikum” címet első ízben az 1950-es években nyerte el a Nagyváthy. A selyem alapra hímezték a feliratokat és az akkor hivatalos, úgynevezett Rákosi-címert, amely a kommunista ideológia szolgálatában egyáltalán nem emlékeztetett a régi, koronás címerképre.

A kapuügyelet szabályzata, melyet a beosztott diákoknak tudniuk kellett, bekeretezve függött a portásfülkében. Itt csengett az iskola központi telefonja is, a telefonszám mellékállomásai a helyiség falán voltak listázva (3. kép).

A lépcsőházak és folyosók falait a végzett évfolyamok tablói díszítették. Az első végzősök, a Magyar Mezőgazdasági Középiskola tanulóinak 1947-es tablója is köztük volt, és máig jó állapotban maradt fenn (4. kép).

1970-ben ünnepelték az iskola fennállásának 25. évfordulóját, erre az alkalomra külön jelvény készült a tanároknak, diákoknak (5. kép).

Ünnepekhez, találkozókhoz vagy egyéb iskolai programokhoz kapcsolódtak a következő tárgyak, dokumentumok.

1974-ben központi ballagási ünnepélyt rendezett Keszthely városa és a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) minden helyi középiskolának. A meghívó tanúsága szerint a Szabadtéri Színpadon tartották az ünnepélyt, amely még a 2000-es években is koncertek és mozielőadások helyszíne volt (6. kép).

A KISZ a fiatalok, középiskolások vakációs programját is szervezte. Az építőtáborok az 1950-es évek végétől az 1980-as évek végéig mezőgazdasági munkákban való részvételt és saját nyári keresetet kínáltak. A 7. képen látható plakett az 1977-es nyár emlékét őrzi.

2003-ban került sor a Festetics-városok 6. találkozójára. Keszthely, Hévíz és Csurgó diákjai között a nagyváthysok is szerepeltek a művészeti programokban. A névadó személye külön kötelezett a hagyományok őrzésére és a sikeres felkészülésre. A Festetics György gróf koráról szóló vetélkedőn az iskola csapata 3. lett. A találkozó plakettje, emléklapja és a vetélkedőn nyert oklevél egyaránt bekerült a múzeumba (8. kép).

2001 februárjában avattak az iskola kollégiumában új társalgó helyiséget. A felavatáskor átvágott nemzetiszínű szalag egy darabját megőrizték (9. kép).

A kétévente megrendezett Helikoni Ünnepségeken az iskola sokféle művészeti ágban képviseltette magát. A résztvevők és szervezők tájékozódását könnyítette meg az 1996-os ünnepen a részletes programok kis füzete. A nagyváthys szereplőket a füzet tulajdonosa külön aláhúzta (10. kép).

A papír alapú emlékek: a telefonos lista, a meghívó, az emléklap, az oklevél és a programfüzet a történeti dokumentációs gyűjteménybe kerülnek, a többi darab a helytörténeti gyűjteménybe.

A Helikon-téma már átvezet a díjérmek, jutalom serlegek és zászlók, valamint a versenyeken elnyert oklevelek, emléklapok változatos csoportjához. A következő cikkben ezeket mutatjuk be.

Továbbra is várjuk hozzászólásaikat és kiegészítéseiket a múzeum Facebook-oldalán és a Nagyváthy-csoportban, a tárgyak történetéről, használatáról!