LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
2018. október 20.

Egy „dunántúli központi múzeum” létrehozása már a 20. század elején felvetődött, és az egymáshoz közeli keszthelyi Balatoni Múzeum-Egyesület és a sümegi Állami Darnay Múzeum egyesítése ekkor került először napirendre. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége Keszthelyt jelölte meg az egyesített gyűjtemények majdani székhelyéül.

Az 1920-as évek közepén, amikor felépült a Balatoni Múzeum – jóval kedvezőbb feltételeket kínálva, mint a sümegi múzeum akkori épülete – , már a részletekről is megállapodtak a múzeumok vezetői. A Kisfaludy-emlékek és a művészeti osztályok Sümegen fognak maradni, míg a sümegi múzeumigazgató, Darnay Kálmán átköltözik Keszthelyre, és az egyesített régészeti osztályt fogja vezetni.

Az építkezés végül is elhúzódott, az 1930-as évek közepén tudták befejezni, hogy alkalmas legyen a költözésre. A 70 éves Darnay Kálmán ekkor már nem vállalta a régészeti megbízást, maradt Sümegen, az ottmaradó osztályok vezetésével. 1936 elején a Balatoni Múzeum-Egyesület közgyűlésén bejelentették az államosítás szándékát, és fel is terjesztették a kultuszminiszterhez.

Az eljárás megindult. Ez lehetővé tette, hogy ebben az évben a sümegi múzeum sorsa is megoldódjon. Darnay Kálmán közölte júniusban az egyesülettel, hogy az átszállítás megkezdődhet.

1937 nyarán Sümegen dolgozott a szegedi múzeum tisztviselője, dr. Török Gyula, ő csomagolta a Keszthelyre szánt gyűjteményeket. Megkezdték a szállítást, és 1937. ősz elejére a régészeti, hadtörténeti, néprajzi és iparművészeti osztályok állománya 140 ládában megérkezett a Balatoni Múzeumba.

Török Gyula az átszállított anyagot felvette egy külön leltárkönyvbe, 1-15 937. számozással. A leltárkönyv jelenleg is megvan a keszthelyi múzeumban, és fontos forrása az egykori sümegi tárgyak kutatásának, azonosításának.

Az egyesítés után a Balatoni Múzeum új nevet kapott: Balatoni Állami Darnay Múzeum. A Sümegről átszállított anyagot azonban még nem csomagolták ki. A ládák az emeleti termekben álltak. Az államosítás lezárulásáig nem lehetett közös kiállítást berendezni és megnyitni. A főfelügyelőség csak ekkor biztosított volna ehhez pénzügyi hátteret, bútorokat.

A Sümegen maradó gyűjtemények otthona a félig kiürült múzeumépület volt továbbra is. Az átrendezett új kiállítás 1938 nyarán nyílt meg. Két teremben 15 tárló mutatta be a Kisfaludy család hagyatékát és a kézirattár becses darabjait.