LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00
Egész évben KőkorRégészetKerámiaŐskori tömegsírRéz diadémZsilip

A Balaton és az ember kapcsolata évezredekre nyúlik vissza. Kiállításunkban rég elfeledett kultúrákkal ismerkedünk meg.

Mikor jelentek meg és hogyan éltek az első emberek a Balaton könyékén?

A kiállítótérben egy ledtérképen néhány perc alatt, a szemünk előtt játszódik le az a több évezredes folyamat, melynek során fokozatosan benépesültek a tó körüli területek.

Tárlóinkban a kőkor és a rézkor népességének régészeti emlékeit mutatjuk be. Érdekesség, hogy a kőkor egyik időszakában (mezolitikum) a mainál szárazabb, melegebb éghajlat a Balaton alacsonyabb vízállását eredményezte, emiatt az ekkor itt élt népcsoportok szálláshelyeit valószínűleg ma már a tó vize fedi. Ennek ellenére biztosan tudjuk, hogy a Balaton környéke ekkor sem volt lakatlan.

Az újkőkor (neolitikum) nagy horderejű változásokat hozott: az élelemtermelés, fazekasság és sok más, újkőkori vívmány elterjesztése a Balaton vidékén a balkáni eredetű Starčevo-kultúrához köthető. A kis Balaton mocsárvilágában számos hozzájuk köthető régészeti emléket tártak fel a régészek. Kiállításunkban megtalálhatók emellett az ún. vonaldíszes kerámia kultúrájának tárgyi emlékei is. A kultúra elnevezése kerámiaedényeik karcolt vonalas, barázdás díszítésére is utal.

Hallottál már a véletlen szerencsének köszönhetően előkerült titokzatos, őskori tömegsírról?

A balatoni átkelőhelyeket jól ismerő és használó lengyeli kultúra népességének főként geometrikus mintákkal gazdagon festett vagy karcolt díszű kerámiái, hitvilágukról árulkodó, állat alakú vagy geometrikus oltáraik megtekinthetők a kiállításban. Hozzájuk köthető egy a mai napig egyedülálló, s csak a véletlen szerencsének köszönhetően előkerült lelete: e titokzatos, őskori tömegsírról többet is megtudhatsz kiállításunkban!

A rézkorban a Balaton közelében élt embercsoportok – Balaton-Lasinja kultúra, Tűzdelt barázdás kerámia kultúrája, Protobolerázi-horizont, badeni kultúra – használati eszközei, sírmellékletei alapján alkothatunk képet e korszak embereinek életéről. A badeni kultúra magas színvonalú fémművességének bizonyítékaként mutatjuk be az 1952-ben, Vörsön napvilágra került, réz diadémot. Kiállításunkban megtudhatod, miért számít különösen értékes leletnek e hatalmi szimbólum.

A tárlat második része a Balaton ember általi szabályozásának témáját járja körül. 16-18. századi Balaton-térképek, a siófoki fazsilip makettje, és a part menti építkezéseket, kikötőket, a Kis-Balaton lecsapolását dokumentáló sok-sok fotó ad szemléletes képet arról, miként avatkozott és avatkozik bele az ember a Balaton életébe.