LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioInstall
00
2018. January 30.

Magyarországon az 1867-es kiegyezés után kezdték összegyűjteni egy-egy régió történeti emlékeit, természeti kincseit, művészeti alkotásait. Kis- és nagyvárosokban is megvolt az a lokálpatrióta polgári közönség, amely megalapította a honismereti, múzeumi vagy kultúregyesületeket. A létrejövő gyűjteményeket és közkönyvtárakat az értelmiség, hivatalnokok, tisztviselők, a települések politikai és szellemi elit rétege támogatta és használta, gyarapításában részt vett.

A vidéki múzeumok alapításaA régészeti emlékek iránti érdeklődést, az anyagok kutatását és meghatározását elősegítette az 1860-as évektől megjelenő Archaeologiai Közlemények és az Archaeologiai Értesítő. A néprajzi, botanikai, zoológiai gyűjtemények, képtárak, levéltári hagyatékok sok mai múzeum megalapozását jelentették.

Szalay Imre a 19-20. század fordulóján volt a Nemzeti Múzeum igazgatója. Ő fogalmazta meg a vidéki múzeumok jelentőségét 1907-ben:

„Minden vidéki múzeum rendeltetése: első sorban annak a vidéknek, a melyre működési köre kiterjed, történelmi multját és jelenét, természeti gazdagságát feltüntetni, s a vele kapcsolatos könyvtár segélyével az általános közművelődést terjeszteni, a lakosoknak szűkebb hazájuk iránt érzett szeretetét s kegyeletét fokozni…

/Folytatása következik…/

By using the website you agree to accept cookies. Details...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close